Dusgard

(Omdirigert fra Dusgård)

Dusgard eller Dusgård er en gård i Ringsaker i Hedmark, på Ring like nord for Moelv. Dusgård var embedsgård for residerende kapellan i Ringsaker fram til 1925 da Ringsaker prestegjeld ble delt. Gården har gjennom åra vært bosted for flere kjente forfattere som Conrad Nicolai Schwach, Barbra Ring og Ronald Fangen.

Dusgard har kjent dyrkingshistorie langt tilbake i tid. Antagelig helt tilbake til folkevandringstiden. I dag dyrkes det bringebær, solbær, epler for videresalg lokalt, samt at det drives med melkegeit; én av få geitebesetninger i Ringsaker kommune. Garden Dusgard eies av familien Frydenberg/Løvland. Navnet Dusgard kommer fra norrønt Dus og gard og kan oversettes med gården som ligger ved den stillegående elven. Det har vært et bekkedrag i gammel tid som har rent over eiendom, men som i dag er drenert.

Conrad Nicolai Schwach (1793 – 1860) ble født og vokste som prestesønn opp på Dusgard, men har ikke skrevet noe som kan relateres til gården. Siden leide forfatterinnen Barbra Ring Dusgard. Jordvegen ble utskilt, mens den tradisjonsrike huset fra 1850 med tilliggende hage er en selvstendig enhet. I 1937 kjøpte Ronald Fangen bygningen og flyttet inn her. Dusgård ble hans hjem og kunstnerbolig til han omkom i en flyulykke ved Fornebu i 1946. Hans enke og de to døtrene ble boende i Ringsaker. Etter Fangens død kjøpte forfatteren og forlagsmannen Nils Lie Dusgård og ble boende der til sin død. I 2010 ble kunstnerboligen kjøpt av skuespilleren Ingjerd Egeberg og Geir Bergkastet.

LitteraturRediger