Drude Berntsen

Drude Berntsen (født Koren, 21. februar 1939Eidsvoll)[1] er en norsk informatiker og forsker.

Drude Berntsen
Drude-berntsen-trykk.jpg
Født21. feb. 1939Rediger på Wikidata (83 år)
EidsvollRediger på Wikidata
Beskjeftigelse InformatikerRediger på Wikidata
Nasjonalitet NorgeRediger på Wikidata

Hun vokste opp i Halden. Hun har eksamen artium fra Halden Offentlige Høgere Allmennskole i 1958, var AFS utvekslingsstipendiat i USA 1956/57 og studerte fransk ved Institute de Touraine i Tours 1958/1959. Berntsen ble cand. mag. ved Universitetet i Oslo 1962 med fagene matematikk, fysikk og kjemi.

Drude Berntsen ble ansatt som programmerer på Norsk Regnesentral (NR) 7. mai 1962. NR var dengang et forskingsinstitutt opprettet av og underlagt Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd (NTNF). Hun engasjerte seg særlig i administrativ databehandling og programmerte blant annet banksystemer for Fellesbanken og Rogalandsbanken i assemblyspråk for NRs nyanskaffede datamaskin UNIVAC 1107. Berntsen var blant de første i Norge som interesserte seg for og tok i bruk programmeringsspråket COBOL. Hun virket som forsker innen systemarbeid og programmering av større administrative systemer i perioden 1963-70. COBOL ble benyttet som programmeringsspråk fra 1964. Berntsen var engasjert i innføring av databehandling i helsesektoren 1968–1973 og var leder for NRs avdeling for administrativ databehandling 1968–1969.

Besøk til Norsk Regnesentrals UNIVAC 1107 fra USA og flere europeiske land, sommeren 1964. Første fra venstre på øverste rekke er Kristen Nygaard, nummer to fra høyre på nederste rekke er Drude Berntsen

Høsten 1969 sto NR i fare for å bli nedlagt da NTNF avhendet UNIVAC-maskinen. Gjennom de ansattes innsats ble vedtak om nedleggelse forhindret. Berntsen ble da anmodet av de ansatte om å overta som leder.[trenger referanse] Hun ledet NR i mer enn 20 år, som fungerende instituttsjef fra september til desember 1969 og som Instituttsjef fra januar 1970 til desember 1989.[1] Berntsen var lenge eneste kvinnelige instituttleder innen NTNF-systemet. NR ble i hennes lederperiode det første NTNF-institutt med valgt arbeidstakerrepresentasjon i instituttstyret og tariffavtale som også omfattet lønninger.[trenger referanse]

I 1990 ble Berntsen fagrådsdirektør for «Rådet for naturvitenskapelig forskning» i Norges almenvitenskapelige forskningsråd (NAVF) med ansvar for systemet som bevilger midler til den naturvitenskpelige grunnforskningen i Norge. Hun medvirket til at informasjonsteknologi ble oppjustert til egen fagdisiplin i NAVF. I 1993 overtok Drude Berntsen stillingen som avdelingsdirektør for Utredningsavdelingen i Rikstrygdeverket med ansvar for statistikk, utredninger og analyser, samt budsjettering av Folketrygden.[1]

VervRediger

 • Sekretær (1968-73) for Hovedutvalget for databehandling i helsesektoren – se NOU 1973:54 Elektronisk databehandling i helsesektoren
 • Medlem (1974-80) av Rådet for databehandling i Staten
 • Medlem (1974-85) av Styret i Statens Driftssentral (senere Statens Datasentral)
 • Medlem (1975-1978) av Utvalget til å forestå en utredning om desentralisering og effektivisering av offentlig databehandling, se NOU 1978:48.
 • Nestformann (1980-85) i Styret for Datatilsynet.
 • Medlem (1981-1986) av styret for A/S Kongsberg Våpenfabrikk.
 • Styremedlem (1985-87) og styreformann (1988-91) i NAVFs Utredningsinstitutt
 • Medlem (1985-1989) Rådet for Teknologisk Orienterte Studier, Universitetet i Oslo
 • Medlem (1985-86) Komite for norsk rompolitikk fram mot år 2000, se NOU 1986:1
 • Representant for Departementet for utviklingshjelp i styringskomiteene for to prosjekter støttet av Norge gjennom FN-organene UNFSTD/OPS: Informatikkutdanning ved Asian Institute of Technology, Thailand og databasert bedriftslederopplæring ved BI, Oslo og CEMA, Beijing, Kina 1985 – 1992.
 • Medlem (1994-1996) av styret for Høgskolen i Østfold
 • Medlem av IFIP Working Group 9.7 – History of Computing fra 2003

PublikasjonerRediger

 1. Datasystemer – Retningslinjer for dokumentasjon, Tanum Forlag 1972. Medforfatter.
 2. The Pioneer Era in Norwegian Scientific Computing (1948-1962) Drude Berntsen Conference: History of Nordic Computing - HINC 2003, Trondheim, Norway , pp. 23-32
 3. The Many Dimensions of Kristen Nygaard, Creator of Object-Oriented Programming and the Scandinavian School of System Development Drude Berntsen, Knut Elgsaas, Håvard Hegna, Conference: History of Computing - HC 2010, Brisbane, Australia, pp 38-49

ReferanserRediger

 1. ^ a b c «Jubilanter». Aftenposten. 21. februar 1999. s. 15.