Domkirkegaten (Bergen)

gate i Bergen

Domkirkegaten ligger sentralt i Bergen by, like sørøst for Torget ved Vågen. Johan Sebastian Welhaven (1807–1872) vokste opp i Domkirkegaten, som har navn etter Bergen domkirke.

Domkirkegaten
Domkirkegaten Bergen.jpg
Foto: Løken
Basisdata


Domkirkegaten
60°23′37″N 5°19′46″Ø

Tidligere het Domkirkegaten Nydam og en stund også Brogaten, et minne om den tiden da Vågen gikk helt inn til strøket rundt domkirken. En bro førte fra domkirken til Allehelgenskirken på andre siden. I 1557 gav Kristoffer Valkendorff ordre om å fylle igjen denne biten av Vågen med stein tatt nettopp fra Allehelgenskirken. Det er mulig han brukte stein fra samme kirken da han oppførte sin privatbolig, som nå er det gamle rådhuset i Bergen.

Ludvig Holberg bodde som tenåring flere år i strøket, hos sin morbror og pleiefar Peder Lem. Peder Lems hus lå ved siden av Dorothe Engelbretsdatters hus, på hjørnet av «Broen» (våre dagers Domkirkegaten) og «Marken» (våre dagers Kong Oscarsgate). (Kong Oscarsgate videre i retning av Bryggen, het dengang «Skreddergaten».)[1]

ReferanserRediger

  1. ^ Joh. Nordahl-Olsen: Ludvig Holberg i Bergen (s. 50), John Griegs forlag, Bergen 1905