Distriktenes utbyggingsfond

Distriktenes utbyggingsfond (forkortet DUF og senere DU) var en statlig utviklingsbank i Norge med ansvar for å iverksette regional utviklingspolitikk, særlig ved å fremme næringsvirksomhet i distriktene, gjennom blant annet rådgivning, lån og investeringstilskudd. Distriktenes utbyggingsfond hadde hovedkontor i Oslo, og hadde særlig fokus på fiskerinæringen, energi- og industriutbygging.

Distriktenes utbyggingsfond
TypeFinansinstitusjon
VirkeområdeRådgivning, lån og investeringstilskudd for å fremme regional utvikling og næringsvirksomhet i distriktene
Etablert15. mai 1961
Opphørt31. desember 1991
HovedkontorOslo

Fondet ble opprettet av Stortinget ved lov av 16. desember 1960 og startet virksomheten 15. mai 1961. Distriktenes utbyggingsfond var hovedsakelig en videreføring av Utbyggingsfondet for Nord-Norge med et bredere mandat, og Utbyggingsfondet for Nord-Norges direktør Reidar Carlsen ble også den første direktøren for Distriktenes utbyggingsfond.

Distriktenes utbyggingsfond eksisterte frem til 31. desember 1992 da det ble slått sammen med bl.a. Industribanken og Industrifondet til Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND), som fra og med 2004 er en del av Innovasjon Norge.[1][2]

DirektørerRediger

ReferanserRediger