Utviklingsbank

En utviklingsbank er en finansinstitusjon som har som formål å fremme økonomisk og sosial utvikling i et gitt område. Man kan skille mellom internasjonale utviklingsbanker og nasjonale utviklingsbanker

Internasjonalt finnes institusjoner som Verdensbanken og regionale utviklingsbanker som Afrikabanken, Den europeiske bank for gjenoppbygning og utvikling, Den asiatiske utviklingsbanken, Den islamske utviklingsbank og Den interamerikanske utviklingsbank.

NorgeRediger

I Norge var Utbyggingsfondet for Nord-Norge og etterfølgeren Distriktenes utbyggingsfond eksempler på nasjonale utviklingsbanker som skulle fremme næringsvirksomhet og utvikling i norske distrikter.