Diskusjon:Etnomedisin

Aktive diskusjoner

Ser at noen har foreslått en fletting mellom to artikler her. Et lite søk avslører at ordet etnomedisin ikke finnes i Store norske leksikon, Bokmålsordboka, Nynorskordboka, DWDS stor vitenskapelig tysk ordboks base [[1]] eller Universitetet i Leipzig sin orddatabase [[2]]. Samtlige kilder i artikkelen er kilder til folkemedisin. Eneste lenke i artikkelen henviser til et institutt som ser ut til å drive med alternativ medisin/alternativ behandling. Ordet finnes i tyske avisartikler. Her ligger det vel an til å flette stoff som er folkemedisin til folkemedisin. I alle fall bør det finnes ut hvem det er som driver med etnomedisin, fins det på noen vanlige universiteter?. Folkemedisin artikkelen er snau og det hele griper inn i diskusjon på sidene til alternativ medisin og alternativ behandling som også er foreslått flettet med hverandre og dette har jo opprinnelse i folkemedisin. Hvis etnomedisin egentlig er alternativ medisin/behandling så ligger det vel an til å inkluderes noe i de artiklene når de er samarbeidet til ett oppslag og ikke lenger diskuterer med hverandre. Stallo (diskusjon) 4. des 2012 kl. 23:45 (CET)

Jeg kjenner ikke disse fagfeltene i det hele tatt, men setter stor pris på at du forsøker å rydde opp i dette på en så ordentlig måte! Ja, vi får bygge artiklene og oppslagsordene her på vanlig norsk bruk av begrepene - og eventuelt forklare nyanser og forskjeller kort og enkelt. Søk i etablerte norske leksika og databaser er ofte et godt utgangspunkt. Generelt er mange artikler og definisjoner nokså tankeløst oversatt direkte fra engelsk. Tipper at folkemedisin og etnomedisin er omtrent det samme? Uansett: takk for innsatsen så langt! Wolfmann (diskusjon) 5. des 2012 kl. 02:02 (CET)
Jeg tror det er OK å flette her, selv om jeg har en anelse om at noen av de alternative behandlingene jeg har lest om kan komme hinsides hva vi vanligvis legger i begrepet alternativ medisin. Den saken kan lett bli ganske omfattende. Jeg må komme meg hjem for å se om jeg har noe litteratur å fylle ut med (er fortsatt i Istanbul), men aner at det er lite. --Bjørn som tegner (diskusjon) 5. des 2012 kl. 08:44 (CET)
Omfattende er her bare ett av fornavnene, jeg sjekket NOU (Aarbakkeutvalget) og etterfølgende Ot.prop. sin liste over alternativ medisin/alternativ behandling og la lista på en kladdeside: Bruker:Stallo/kladd4 (her er navn og beskrivelse på over 100 behandlinger). Det ser ut til at alternativ behandling er avgrenset mot mirakler og religiøs praksis, men fint lite annet (jeg har ikke lest ferdig). Jeg tenker at å bruke Aarbakke-utvalget til å gi alternativ behandling en bedre base er ett sted å begynne, den må også si noe om historikk og dermed folkemedisin. Samtidig må alternativ medisin flettes inn. Så må det utvides med ny kunnskap og internasjonaliseres. Det er flere gode forslag på diskusjonssiden til alternativ behandling. Da fins det et grunnlag for å gå videre og se på de andre artiklene som omhandler alternativt. Jeg vil imidlertid understreke at jeg mener at alternativ behandling artikkelen skal også si noe om debatten og argumenter, dette er et viktig tema i samfunnsdebatten, det er sterkt omdiskutert, frontene er steile og her må det komme frem hva det handler om og verken slå folk i hodet med at vitenskapen har bevist eller argumentere for at «så mange har erfart» at det må være sant. Selve det at debatten fins er leksikalsk interessant (å legge inn en setning om at det er omdiskutert er for snaut), men akkurat det vil være vanskelig å turnere særlig siden det er noe som skjer akkurat nå. Stallo (diskusjon) 5. des 2012 kl. 09:29 (CET)
Gjentar at det er imponerende at du orker å rydde her og gjøre wikipedia bedre. Uenigheter og debatt kan formidles ved at ulike argumenter og syn blir beskrevet på en så nøytral og saklig måte som mulig uten at en konkluderer. :-) Wolfmann (diskusjon) 5. des 2012 kl. 15:29 (CET)
Jeg er litt monoman på ords betydning og bruk og kilder, men det er hyggelig med ros, selv om jeg ser at det kan være plagsomt også når jeg blander meg og forsøker å analysere. Akkurat nå plager forstavelsen etno- meg. Her er to artikler foreslått flettet, men hva betyr egentlig oppslaget etno-, hva handler det egentlig om?. Nå har jeg forsøkt å finne noe om diverse etno- oppslag og det kan se ut til at her er det en forbindelse til enten det som før ble kalt New Age og det som nå kalles alternativ bevegelsen (uten at noen av disse termene er særlig presise). Jeg er grunnleggende skeptisk til ganske mange av etno- oppslagene. Jeg finner etter å ha tråkla meg fra det ene til det andre følgende nettsteder som ser ut til å si noe om hva dette er: [[3]], [[4]], [[5]], [[6]], [[7]] (død lenke), [[8]], [[9]], [[10]]. Jeg lurer på hva oppslagene Etnobotanikk, Etnobiologi, Etnomedisin, Etnofarmakologi egentlig er for noe. Da er vi over i fletteforslaget til folkemedisin, kan i noe av dette i det hele tatt flettes til folkemedisin. Dette er tynnt kildebelagte artikler og de kildene jeg klarer å finne ser tynne ut. Folkemedisin trenger kraftig til utvidelse, vi har jo masse historie og tradisjon på folkemedisin i Norge, masse litteratur fins det også. Men folkemedisinen er ikke spesielt levende i Norge, med unntak av samisk folkemedisin. Folkemedisin er jo en tradisjonell medisin, men ikke slik som WHO anbefaler (se artikkel om alternativ behandling, fordi dette ikke er særlig levende i Norge. Her synes jeg folkemedisin kunne være en artikkel med fokus på det historiske, ikke minst norsk historie og så kunne det være en egen artikkel om tradisjonell medisin slik WHO bruker termen. Da kan det jo hende at disse etno- oppslagene viser seg at de egentlig hører hjemme i oppslaget om tradisjonell medisin.. Jeg er redd jeg tror at det er noen etno- oppslag som kanskje ikke fortjener artikler i et leksikon, i alle fall ikke slik artiklene nå ser ut. Stallo (diskusjon) 6. des 2012 kl. 20:58 (CET)

Litt research på ord:

  • Etnomedisin gir ingen treff hos Universitetet i Oslo (UiO) [[11]]
  • Etnofarmakologi er et fag ved UiO og har kurskode FRM9420 Kort om emnet:Emnet er et tverrfaglig vitenskapelig studium av biologisk aktive forbindelser som tradisjonelt har vært benyttet eller kjent av mennesker til behandling av sykdom. [[12]]
  • Etnobotanikk ga lite informative treff [[13]] på UiO og ser ut til å være en lite smigrende term, se artikkel på UiO: Hvem er de virkelige biopiratene?

Farmasøytiske firmaers jakt på plantegener i tropiske områder, blir av noen betegnet som genrøveri. De som avviser denne bioprospekteringen kategorisk som genrøveri, nekter i realiteten folk i utviklingsland å utnytte de nye mulighetene for inntekter og utvikling. Det skriver Hanne Svarstad, forsker ved Senter for utvikling og miljø, i denne artikkelen. .......... Det er derimot dagens bioprospektering. I Tanzania traff jeg representanter fra blant annet Shaman Pharmaceuticals Inc. Dette er et amerikansk selskap som ble etablert i 1989 for å samle inn og analysere medisinplanter. Hittil har Shaman jobbet i mer enn 30 forskjellige land i Latin-Amerika, Afrika og Sør-Øst-Asia. Selskapet baserer innsamlingene sine på informasjon fra tradisjonelle healere, altså (natur)leger eller medisinmenn. Dette kalles gjerne etnobotanikk. De innsamlede planteprøvene sendes til Shamans laboratorium i California der kjemikere og farmasøyter tester biokjemikaliene for virkninger og bivirkninger. Medisinutvikling er tidkrevende, og fremdeles er det ingen medisiner på markedet fra Shaman selv om selskapet jobber med flere lovende funn. [[14]] Her finnes referanse til en bok jeg ikke har undrsøkt: Borgen, Liv (2007). Etnobotanikk, I: Per M. Jørgensen (red.), Botanikkens historie i Norge. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0499-1. Kapittel. s 116 - 123 [[15]]

  • Etnobiologi ga ett treff på UiO [[16]] og ser er heller ikke særlig smigrende omtalt på UiO sitt nettsted: «Genrøveri»

Utviklingen av nye medisinske produkter har ført til noe som er blitt betegnet som en ny «gullfeber». Dette kalles også bioprospektering: Etnobiologer - som studerer hvordan planter er brukt av folk - henvender seg til lokale/innfødte mennesker og får informasjon om planter. Denne kunnskapen blir ofte brukt som grunnlag for videre forskning eller aktiviteter i forbindelse med utvikling av nye varianter.Lokale/innfødte mennesker blir ofte ikke betalt eller informert av forskere om hvilket motiv de har for sin forskning. ....... Etnobiologi er et tverrfaglig felt som omfatter studier av planter og dyr som lokale/innfødte mennesker og andre samfunn bruker. Etnobiologi dreier seg ikke om planters nytteverdi for mennesker, men om det helhetlige samspillet mellom mennesker og planter. Feltet omfatter disipliner som botanikk, zoologi, kjemi, farmasi, antropologi, sosialvitenskap, osv. Kilde: Bhanumathi Natarajan. ... Bhanumathi Natarajan er forsker (og såkalt etnobotaniker) ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo. I sine feltstudier har hun registrert kvinners bruk av medisinske planter i noen få utvalgte landsbyer i tre forskjellige deler av India. [[17]]

  • i Artikkelen Signekjerring finnes koblingen: folkemedisinen (etnomedisinen), som jeg tviler på at er riktig. I artikkelen Botanikk står: Studiet av menneskers forhold til planter kalles etnobotanikk, mens studiet av planterester for historiske formål faller inn under paleobotanikk og spørsmålet er om dette er riktig. I artikkelen Ayahuasca dukker Etno-biologer opp. I artikkelen Ove Arbo Høeg utnevnes mannen til ener i etnobotanikk med boka « Floraen i levende tale og tradisjon i Norge 1925-1973 (1974) », Jeg mistenker at boka kan ha kommet ut før ordet ble oppfunnet. Artikkelen sier at «Hans spesialfelt var paleobotanikk og etnobotanikk.» Han var professor ved UiO som altså ikke ser ut til å undervise i faget.

Jeg tror det trengs litt research og begrepsavklring her. Det er kanskje på tide å spørre botanisk hage på Tøyen om de vet noe om dette. Det går jo også an å forfølge sporet til Farmakologisk institutt og etnofarmakologien og se om det gir noe. Jeg tror jeg skal la stafettpinnen ligge så lenge. Stallo (diskusjon) 9. des 2012 kl. 16:00 (CET)

Endret eksterne lenkerRediger

Jeg har nettopp endret 1 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Etnomedisin. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:

Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 16. feb. 2021 kl. 14:18 (CET)

Tilbake til siden «Etnomedisin».