Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster

Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, før 1991 Akademiet for de Skønne Kunster, er en del av Kunstakademiet i Danmark og virker til kunstens fremme og som statens rådgiver i kunstneriske spørsmål innenfor områdene arkitektur, billedkunst og tilgrensende kunstarter.

Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster
TypeStatlig administrativ enhet i Danmark
LandDanmark
HovedkontorKøbenhavns kommune
Ansatte7 (2014)[1]
Nettstedwww.akademiraadet.dk

Akademiet består av 60 medlemmer som velges for 6 år ad gangen av og blant Kunstnersamfundets medlemmer. Kunstnersamfundets oppgave er bl.a. å velge og stille kandidater til akademiet. Opptak i Kunstnersamfundet skjer på bakgrunn av en vurdering av kvaliteten i en kandidats kunstneriske virksomhet og kvalifikasjoner. Medlemskap forutsetter statsborgerskap eller fast bopel i Danmark. Av Kunstnersamfundets medlemmer er (pr. 2006) ca. 493 arkitekter, ca. 238 billedhuggere og ca. 603 malere og det tilstrebes at alle kvalifiserte kunstnere tas opp.

Akademiets «styre», Akademiraadet, utpekes av akademiets medlemmer og består av 12 medlemmer likelig fordelt mellom malere, billedhuggere og arkitekter.

Akademiet yter økonomisk støtte til danske kunstnere ved utdeling av en rekke legater og medaljer. Dessuten utpeker Akademiraadet en del medlemmer til representantskaper, styrer mv. utenfor akademiet.

Akademiets medaljer Rediger

Referanser Rediger

Eksterne lenker Rediger