Den norske filmskolen

Den norske filmskolen er en kunstfaglig utdanning innen film som ligger under Høgskolen i Innlandet på Lillehammer. Skolen ble opprettet i 1997. Den norske filmskolen er statlig høgskole, og utdanningen er den eneste i sitt slag i Norge. Studiet er delt på ni linjer: filmregi, filmmanus, filmproduksjon, filmfoto, filmklipp, filmlyd, produksjonsdesign/filmscenografi, digital visual design (2015) og kreativ dokumentarregi (2015). Fra høsten 2015 startet Den norske filmskolen også utdanning på masternivå.

Det tas opp studenter til Den norske filmskolen annethvert år, og det tas opp inntil 6 studenter til hver linje. Opptakskravet er generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse. I tillegg gjennomføres det omfattende intervju- og opptaksprøver på hver av linjene. Formålet med utdanningen er å utdanne høyt kvalifiserte yrkesutøvere i film, fjernsyn og beslektede medier som kan ivareta, videreføre og fornye de kunstneriske og håndverksmessige tradisjoner innen de berørte fagretninger.

Skolens pedagogiske grunntanke er at det å skape film er en kollektiv prosess. Derfor blir stor vekt lagt på å utvikle evnen til å samarbeide. Alle skal være med på å fortelle samme historie. Uansett linje skal studentene bli historiefortellere slik at de i sin kunstneriske virksomhet får forståelse for at deres individuelle bidrag skal tjene helheten. Skolen legger stor vekt på å ha en sterk tilknytning til det profesjonelle filmmiljøet.

Undervisningen er basert på et løpende samspill mellom teori og praksis. Studentene får undervisning i form av forelesninger, seminarer, øvelser, workshops og veiledning (individuelt og gruppevis) alt etter fordypningens art. Slik undervisning blir gitt av skolens faste lærerstab, og av norske og utenlandske gjestelærere. Gjennom en utstrakt bruk av gjestelærere vil studentene få anledning til å bli kjent med deler av det faglige og kunstneriske miljøet i film- og TV-bransjen i Norden – og, så langt det er mulig, også internasjonalt forøvrig.

Eksamensfilmene fra Den norske filmskolen har mottatt en rekke priser ved studentfilmfestivaler rundt omkring i verden. Både den romantiske komedien Regjeringen Martin og Tuba Atlantic (2010) har vunnet student-Oscar. Tuba Atlantic endte også blant de siste seks nominerte til Oscar for beste ikke-engelskspråklige kortfilm. I tillegg ble To guard a Mountain (2012) shortlistet for student-Oscar, og Vi som ser i mørket (2014) kom til semifinalen.

Ledelse rediger

Filmstudenter rediger

Studenter som er omtalt på Wikipedia på norsk

Kull 1 — 1997–2000 rediger

Kull 2 — 1999–2002 rediger

Kull 3 — 2001–2004 rediger

Kull 4 — 2003–2006 rediger

Kull 5 — 2005–2008 rediger

Kull 6 — 2007–2010 rediger

Kull 7 — 2009–2012 rediger

Kull 8 — 2011–2014 rediger

Referanser rediger

Eksterne lenker rediger