Delirium tremens

Delirium tremens (latin, oversettes med skjelve-galskap/vanvidd) er en form for psykose, som vanligvis oppstår hos alkoholikere som brått stopper å drikke etter en lang og kraftig drikkeperiode.[1]

Delirum tremens

5% av alkoholikerne som innlegges på sykehus har tilstanden.

Det kan være lik abstinenssymptomer ved bråstopp i et jevnt, men langvarig og forhøyet alkoholinntak. Tilstanden kan oppstå ved langvarig bruk og hurtig nedtrapping av andre sedative stoffer, som benzodiazepiner. Tilstanden er kjent blant medisinsk personell, og lar seg behandle medikamentelt med god effekt. Hvis medikament ikke er tilgjengelige, er en dose alkohol en måte å stoppe forløpet på.

Det er typisk at tilstanden kommer 2-4 døgn etter opphør av drikking. Synshallusinasjoner er hyppig, og svært ofte dreier det seg om insekter eller små dyr (lilleputthallusinasjoner). Vedkommende er skremt og føler dyrene på kroppen. Rastløshet gjør personen opptatt av å beskjeftige seg med noe. Aktiviteter som utføres i arbeidssituasjonen, eller virksomhet for å fange dyr som er plagsomme, er typisk. Personen er desorientert for tid, sted og egen situasjon. Kraftig svetting, hjertebank, skjelvinger og noen ganger krampeanfall, opptrer.[2]

KjennetegnRediger

Foruten kramper, kan pasienten oppleve å bli invadert av kravlende kryp, eller som det populært hevdes: «få besøk av rosa elefanter». En del av bevegelsesmønsteret blir preget av avvergehandlinger.

ÅrsakRediger

Det er typisk at tilstanden utvikles først når personer er i 30-40-årsalderen og har misbrukt alkoholholdig drikke i minst 5 år.[3]

DiagnostikkRediger

En lege stiller diagnosen ut ifra sykehistorien til vedkommende. Symptomer blir presentert ved blodprøver og funn i legeundersøkelsen. Det er lege som sørger at vedkommende blir innlagt på sykehus.[4]

ReferanserRediger

 Denne medisinrelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull, og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.