De proprietatibus rerum

De proprietatibus rerum (latin for «om tingenes egenskaper») er en encyklopedi skrevet av den engelske fransiskanermunken Bartholomeus Anglicus. Verket ble skrevet mens han underviste i Magdeburg i Tyskland, og antas å ha vært ferdig mellom 1242 og 1247, og i alle fall innen 1260.

En trykt fra 1482, Petrus Hungarus, Lyon.
«Livets stadier fra spedbarn til olding». Tresnitt fra De proprietatibus rerum 1486.
Bokomslaget på en trykt utgave av Bartholomaeus Anglicus' De proprietatibus rerum fra 1491.

En trykt versjon av verket, en inkunabel fra 1483, regnes for å være den eldste trykte bok hvor Norge er omtalt.[1]

InnholdRediger

Verket dekker alle de vitenskaper man hadde på Bartholomeus' tid, inkludert teologi, filosofi, medisin, astronomi, kronologi, zoologi, botanikk, geografi og mineralogi. Det var ment som et instruktivt verk for hans medbrødre i fransiskanerordenen, da det var forventet at disse fikk en bred utdanning samtidig som de ikke hadde mulighet til å studere alle områder individuelt.

Det består av nitten bøker:

Bok Latinsk tittel Oversatt tittel Innhold
1 De deo Om Gud Teologi
2 De angelis Om englene Teologi, angelologi
3 De anima Om sjelen Teologi, filosofi
4 De elementis Om elementene Om de fire elementer og kroppsvæskene
5 De hominis corpore Om menneskets kropp Om lemmene og organene
6 De etate hominis Om menneskets tilstander Menneskets aldre, bibelske kategorier av menn og kvinner
7 De infirmitatibus Om sykdom Medisin
8 De mundo et celo Om himmelen og jorden Om jordens materie, himmelsfærene, dyrekretsen, planetenes, solens og månens bevegelser
9 De temporibus Om tiden Kronologi, om inndelingen av året og årstidene
10 De materia et forma Om materie og form Elementet ild, materia prima
11 De aere Om luften Elementet luft; vind, skyer, regn, snø, lyn
12 De avibus Om fugler Fuglers egenskaper, beskrivelse av de 38 dyr som lever i luften
13 De aqua Om vannet Elementet vann; kilder og elver, innsjøer, bibelske elver og sjøer, havet
14 De montibus Om fjellene Fjell i verden og bibelske fjell
15 De regionibus Om regionene Geografi, om verdens regioner
16 De lapidibus Om steinene Stein og metall
17 De herbis plantis Om urter og planter Medisinske planter
18 De animalibus Om dyrene Zoologi
19 De accidentalibus Om akksidensene Sansene og sanseinntrykk, vekt og mål, væsker

ResepsjonRediger

Encyklopedien ble benyttet gjennom flere århundrer. Dette belegges første hgang hos predikanten Berthold av Regensburg, som virket i Magdeburg sannsynligvis i 1230-årene og var en disippel av Bartholomeus Anglicus. I 1372 ble den oversatt til fransk av augustineren Jean Corbichon på oppdrag av kong Karl V. I 1398 utkom en utgave på engelsk oversatt av John Trevisa, og på spansk i 1494 oversatt av Vicente de Burgos, på nederlandsk i 1485 og en engelsk i 1582. Verker som gjengav deler av De proprietatibus rerum var for eksempel Compendium theologicae veritatis av Hugo Ripelin av Strassburg, Buch der Natur av Konrad av Megenberg og Buch von der natur und eygenschafft der dingk av cistercienseren Michael Baumann.

Mange litterære verker, blant annet av Dante og Shakespeare, benyttet De proprietatibus rerum som kilde.[2]

ReferanserRediger

  1. ^ NRK: «Ikke eldst likevel», publisert 2007-02-08, hentet 2007-02-10
  2. ^ Georg Steer: Bartholomäus Anglicus. I: Burghart Wachinger o. a. (utg.): Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. 2., völlig neu bearbeitete Auflage, Band 1: ‚A solis ortus cardine‘ – Colmarer Dominikanerchronist. de Gruyter, Berlin/ New York 1978, Spalte 616 f.