Dalasau

norsk sauerase

Dalasauen er en norsk sauerase av crossbredtypen, en krysning mellom spælsau og ulike engelske raser (sutherland, leicester og sjeviot). Dette er en forholdsvis stor sau med middels ullkvalitet. Dalasauer er utbredt over hele Norge og 6 % av dyrene tilsluttet Sauekontrollen (2006) er dala.

Dalasau med lam

Historie Rediger

Dalasauen har sin opprinnelse i den innblanding av leicestersau og delvis sjeviotsau i den gammelnorske sauen som startet rundt 1860. Disse blandingstypene viste seg å konkurrere godt i vestlandske fjordbygder med godt sommerbeite og god foring om vinteren. På Voss var det et sterkt sauemiljø som utviklet en type som etterhvert ble kalt Vossasau og etter 1923 Dalasau.