Sjeviotsau

sauerase

Sjeviotsauen ble importert fra Skottland før 1900. Dette er en velbygd sau med gode slakteegenskaper. Sjeviotsauen har hatt betydning for utviklinga av både dala-, rygja- og steigarsauen.

Skotske sjeviotsauer

Tre prosent av dyra i Sauekontrollen er sjeviot.