Rygjasau

norsk sauerase

Rygja er en sauerase danna i Rogaland ved kryssing av den stedegne sauen med engelske raser (sutherland, leicester og sjeviot). Dette er en velbygd sau, og ulla er nesten helt fri for marghår. Rygjasauen er nå utbredt over store deler av landet. 13 % av dyra i Sauekontrollen er rygja.

Historie Rediger

Utgangspunktet for rygjasauen var at import av forskjellige saueraser som hadde blitt blandet med den lokale sauen hadde ført til en svært uensartet sauebestand i Rogaland. I det sterke sauemiljøet i området var det blitt uviklet flere lokal- og gårdstyper av sau og det ble bestemt at man skulle satse på en av disse for å ha en rase man kunne drive effektiv avl på. Slike lønnsomme blandingstyper ble vist på sauesjå, første gang i 1907 og i 1912 ble en type fra Eigersunddistriktet valgt ut. Arbeidet med å stabilisere typen ble satt igang, og rygjasauen ble godkjent som rase i 1924.