Kulturrase

foredlede dyreraser
(Omdirigert fra «Crossbredtype»)

En kulturrase er en høyt foredlet og spesialisert rase. Innen zoologien kan det sies å være en rase som i større grad er tilpasset menneskelig krav, for å tilfredsstille visse formål. Kulturraser har typisk mindre genetisk spredning enn motsatsen, som kalles en landrase. Med det mener man at utseende og atferd i mindre grad vil variere mellom individene.

Labrador retriever er en moderne hunderase fra begynnelsen av 1900-tallet, en kulturrase avlet av mennesket for å tilfredsstille bestemte behov innen jakt.

Eksempler på kulturraser er flertallet av hesteraser, hunderaser, katteraser og kaninraser.

Crossbredtype rediger

Crossbredtype er et begrep som benyttes ofte i beskrivelsen av tamsauraser. Opprinnelsen til uttrykket er en rase som er frambragt gjennom kryssavl med ulike andre raser. Innen saueavl betegner det også raser som har lang hale (derfor blir typen også kalt langhalesau) og ull med bare middels fin bunnull. Crossbredtyper må derfor ikke forveksles med en kulturrase, selv om flertallet av norske saueraser nok kan betegnes som det. Motsatsen til crossbredtypen kalles en landrasetype.

Se også rediger