Dönhoff er en adelsslekt som tidligst nevnes i år 1282. Den stammet fra grevskapet Mark i Westfalen, og kom på 1300-tallet med Den tyske orden til Baltikum. I 1633 ble den opphøyet i riksgrevestanden. En gren av familien holdt til i Østpreussen, og var fra 1666 i besittelse av Schloss Friedrichstein ved Königsberg. Den dönhoffske familiestiftelsen Quittainen ved Preußisch Holland ble ledet av fideikommissbesitteren til Friedrichstein.

MedlemmerRediger