Schloss Friedrichstein

Friedrichsteins slott (1860)

Schloss Friedrichstein var et slott i kretsen Königsberg-Land i Pregeldalen, omkring 20 km. øst for Königsberg i Østpreussen. Det lå i kirkesognet Löwenhagen. Fra 1666 tilhørte slottet og fideikommisset grevene av Dönhoff. Slottet ble oppført av grev Otto Magnus von Dönhoff mellom 1709 og 1714 etter planer av Jean de Bodt og under ledelse av John von Collas. Slottet brant 1945 ned og ruinene ble stort sett ødelagt av sovjeterne i 1958. Den kjente journalisten grevinne Marion Dönhoff ble født på Schloss Friedrichstein i 1909.