Cornelius Thomas Rønnau

norsk prest
Cornelius Thomas Rønnau
Cornelius Thomas Rønnau.jpg
Portrett av C. Th. Rønnau malt av Egil Nielsen 1914.
Født16. september 1752
Norge Norge Kristiansand Norge
Død11. november 1828 (76 år)
Norge Norge Trondheim Norge
Ektefelle Karen Christina Ford (1769–91)
ForeldreSkipper Andreas (el. Anders) Corneliussen Bie og Helene Rønning (Rønnow)
Barn Tvillingdøtrene Dorothea og Helene
Utdannelsecand.theol. (København 1777)
Beskjeftigelse prest, prost
Nasjonalitet Norsk


Cornelius Thomas Rønnau [1] (født 16. september 1752 i Kristiansand død 11. november 1828 i Trondheim) var en norsk prest, forfatter og visesamler.

BiografiRediger

Oppvekst og studierRediger

 
Beitstad kirke

Rønnau vokste opp i et småborgermiljø i Kristiansand. Han startet sin utdannelse ved katedralskolen i hjembyen og ble uteksaminert derfra i 1772. Deretter studerte han ved Københavns Universitet, hvor han ble cand.theol. i 1777. Som student fungerte han også som huslærer i Mandal, mens han i årene 1780–84 var privatlærer i København. Han ble presteviet 1784.

Liv og VirkeRediger

 
Oppdal kirke

Etter at han ble presteviet, arbeidet han en stund på et av Det Østasiatiske Kompagnis skip, som seilte til Kina. Han var til sjøs inntil 1787, og på en av reisene holdt han preken i Den danske kirke i London, hvor han ble medlem av Det nordiske selskab. I 1787 ble han residerende kapellan i Beitstad, og i årene 1794–1802 var han sogneprest samme sted, samt fra 1801, også prost i Vestre Innherred. I 1802 ble han utnevnt til sogneprest i Oppdal, og han var konstituert prost i Dalerne prosti i perioden 1814–16. Helsen sviktet etter hvert, og i 1822 ble Rønnau, etter søknad, pensjonert med 350 spesidaler i pensjon og fri bruk av Oppdals sogneprestembetes enkesete.

Rønnau var en aktiv skribent og dessuten svært musikalsk. Han utgav i 1801 en musikksamling: Aftryk af Cantater, opførte Tid efter Tid i Solbergs Kirke i Bedstaden. To år etter kom han med et oppbyggelig og et kirkehistorisk skrift, Et ungt Menneskes bedste Beslutning paa Confirmationsdagen og Religiøse Høitideligheder i Norge. Rønnau skrev også en oppmuntrende vise for soldatene fra hans prestegjeld, Soldatervise for det Opdalske Kompagnie paa Marchen til Bataillonssamlingen 1805. Noe senere kom han med to topografiske beskrivelser av Oppdal, én utgitt i 1817 og én i 1820. Den siste var ment som en korreksjon til Krafts Topografisk-Statistisk Beskrivelse over Kongeriget Norge fra årene 1820-1835.

En svært viktig del av Rønnaus innsats var 30 melodier til Nyerup og Rahbeks Udvalgte danske Viser som kom ut i 1814. Han samlet flere viser enn de som kom med i samlingen, men de fleste er gått tapt.

Rønnau var en ivrig folkeopplysningsmann, og ønsket derfor å inndra embetet som residerende kapellan i Beitstad. De innsparte midlene skulle brukes til å erstatte en av omgangsskolene med fastskole. Ordningen lot seg imidlertid ikke gjennomføre så lenge stillingen var besatt, men ble gjennomført av Rønnaus etterfølger. I Oppdal grunnla han et kornmagasin og stiftet et allmuebibliotek. Han opprettet også søndagsskole, hvor han selv underviste. I sine prekener oppfordret han til driftighet og industriutvikling, og startet selv to pottaskekokerier.

Rønnau arbeidet ellers for mer edruelighet blant bøndene. Han kritiserte de lange bryllupsfestene og fikk mange av sine sognebarn til å gå inn for måtehold. En del av inntektene til Sogneprestembetet i Oppdal kom fra St. Antonius prebende i Trondhjem. Rønnau viste her sitt nasjonale sinnelag da han i 1808 gav avkall på denne inntekten og lot midlene gå til styrking av Norges sjøforsvar.

Han giftet seg i 1788 med Karen Christina Ford (1769–91), datter av sogneprest Willum Ford. De fikk tvillingdøtre før hun døde i 1791. Han oppdrog også Rasmus Hansen, som kom fra et bondehjem i Oppdal.

UtmerkelserRediger

Cornelius Thomas Rønnau var medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab fra 1804 og ble i 1809 ridder av Dannebrogordenen. I 1821 ble han dekorert med Borgerdådsmedaljen.

BibliografiRediger

 • Aftryk af Cantater, opførte Tid efter Tid i Solbergs Kirke i Bedstaden, Trondheim 1801
 • Et ungt Menneskes bedste Beslutning paa Confirmationsdagen, Trondheim 1803
 • Religiøse Høitideligheder i Norge, i Fallesens Magasin, bd. 12, 1803, s. 243–254
 • Soldatervise for det Opdalske Kompagnie paa Marchen til Bataillonssamlingen 1805, Trondheim 1805
 • Om Opdals Præstegjeld, DKNVS Skr., bd. 2, Trondheim 1817
 • Efterretninger om Oppdals Præstegjeld, i Budstikken 1820

Kilder og litteraturRediger

 • Nekrolog i Adresseavisen nr. 98/1828
 • Norsk Folkeminnelag, bd. 4, 1896
 • En Autobiographi af Provst Cornelius Thomas Rønnau, meddelt av Ludvig Daae i Personhistorisk Ttidsskrift, rk. 4, bd. 4, 1901, s. 219–222.
 • Ole Mørk Sandvik: biografi i Norsk biografisk leksikon1, bd. 12, 1954
 • Henrik Kvam: Beitstadboka, bd. 2, Steinkjer 1985

ReferanserRediger