Søndagsskole er en type samlinger hvor det foregår trosopplæring, først og fremst gjennom formidling av bibelfortellinger. Søndagsskole holdes av kirker og kristne forsamlinger. Norsk søndagsskoletradisjon har henvendt seg til barn og unge tenåringer, etter årtusenskiftet først og fremst til målgruppen 3–14 år. Søndagsskole arrangeres ofte i forbindelse med gudstjenester. Barna deltar ofte først i deler av gudstjenesten for så å gå til søndagsskolen.

Søndagsskole i Chicago,USA.

I amerikanske tradisjoner er det vanlig å holde søndagsskole for alle aldre, selv voksne, som en form for seminar før gudstjenesten. Denne tradisjonen er også representert noen steder i Sverige, ikke minst i Amerika-påvirkede frikirkesamfunn.

På slutten av 1800-tallet og frem til omtrent 1930 ble det gitt ut atskillige sangbøker for søndagskolenes virksomheter i ulike samfunn, både i Sverige og Norge. Omfattende redigeringer og uttagelser skjedde kontinuerlig, og det totale antallet søndagsskolesangbøker er vanskelig å anslå.

Søndagsskolens fremvekst i Norge rediger

Den første søndagsskolen man kjenner til i Norge var i Ås i Follo, og ble startet i 1730-årene. Rundt år 1800 startet haugianere mange søndgsskoler, men den første søndagsskolen som ble startet etter mønsteret vi kjenner i dag, ble ikke startet før i 1844 i Stavanger. «Søndagsskolen Norge» (tidligere «Norsk Søndagsskoleforbund») har evangelisk-luthersk basis, og ble startet i 1889 for å styrke arbeidet med nyetableringer av søndagsskoler. Den fikk sin første heltidsansatte i 1919. Etterhvert ble det ansatt såkalte reisesekretærer som reiste rundt i landet for å arbeide med søndagsskolene. Det ble også satt i gang en stor produksjon av materiell til søndagsskolene. I 2006 gikk totalt 32 000 barn på søndagsskole i regi av Søndagsskoleforbundet. Det var 1 440 søndagsskoler med rundt 6 000 ledere.