ConocoPhillips Skandinavia

ConocoPhillips Skandinavia AS er den skandinaviske delen av det multinasjonale oljeselskapet ConocoPhillips, og selskapet har hovedkontor i Tananger i Sola kommune, like utenfor Stavanger. Selskapet ble stiftet i 1964 og er registrert som aksjeselskap i bransjen «utvinning av råolje og naturgass». Besøksadressen er Ekofiskveien 35, Tanager. Tidligere firma var Phillips Petroleum Norsk AS.

Innlevert regnskap for 2005 viste en omsetning på 16 961 000 000 kroner. Aksjekapitalen er på 101 millioner kroner. Virksomhetens ledelse og styre består av Steinar Våge (daglig leder, styremedlem), Paul Cyril Warwick (styreformann), Charles Leroy Rohrs (styremedlem), Ellen Bru Solberg (styremedlem), Gisle Eriksen (styremedlem), Karen Margaret Sutheland (styremedlem), Gro Vetrhus Haugland (varamedlem), Tore Ulleberg (varamedlem)

Om ConocoPhillips i NorgeRediger

ConocoPhillips Norge er et av de største energiselskapene i Norge. Selskapet sysselsetter til sammen rundt 1 770 personer. Hovedvirksomheten er leting etter og utvinning av råolje og gass. ConocoPhillips har en sterk posisjon på norsk sokkel. Og med en daglig produksjon på 242 000 fat oljeekvivalenter i gjennomsnitt i 2006 står ConocoPhillips Norge for rundt 14 prosent av olje- og gassproduksjonen i det globale selskapet. Det er også den største forretningsenheten i selskapet utenfor USA, målt i antall ansatte. ConocoPhillips har en sterk posisjon i store felt på norsk sokkel. Selskapet er operatør for feltene i Ekofisk-området, som er bærebjelken i selskapets aktiviteter i Norge. Eierandelen er 35,112 prosent i Ekofiskfeltet, Eldfiskfeltet og Emblafeltet og 30,658 prosent i Torfeltet.

ConocoPhillips Norge har også attraktive eierandeler i felt hvor det ikke er operatør, blant annet Heidrun, Statfjord, Visund, Oseberg, Grane, Troll og Huldra. Dette er felt som er i produksjon. I 2006 var produksjonen fra de partneropererte feltene på rundt 106 000 fat oljeekvivalenter daglig, eller cirka 44 prosent av samlet produksjon fra ConocoPhillips Norge. ConocoPhillips har også interesser utover leting og produksjon innenfor olje- og gass. Disse befinner seg hovedsakelig innenfor virksomheter som har tilknytning til olje- og gassindustrien, og for det meste innen nedstrøm.

ConocoPhillips i Norge har rettigheter i 35 produksjonslisenser som gir andel av petroleumsproduksjon på 17 ulike felt på norsk sokkel. Selskapets største volumandeler av gjenværende olje og gass ligger på Ekofiskfeltet, Heidrunfeltet, Eldfiskfeltet og Trollfeltet. Selskapet har operatøransvar på Ekofiskområdet: Ekofiskfeltet, Eldfiskfeltet, Torfeltet og Emblafeltet. Det tidligere Phillips Petroleum i Norge var kjent for å ha oppdaget den første drivverdige forekomst på norsk sokkel i 1969, som altså ble kalt Ekofiskfeltet.

Andel av totale reserver på norsk sokkel er pr 1. januar 2005 122,2 millioner Sm³ olje og 63,1 mrd Sm³ gass. Dette tilsvarer 10 % av oljereservene og 2,6 % av gassreservene på sokkelen. ConocoPhillips andel av oljeproduksjonen på sokkelen var i 2004 ca. 12 millioner Sm³, et prosentvis uttak på ca. 8,9 % målt av selskapets reserve ved inngangen til 2004.

Alle tall for petroleumsreserver er ifølge Oljedirektoratet.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger