Coldevin

norsk slekt

Coldevin er en norsk slekt som kom til Norge omkring 1600 da skipper og handelsmann Cort Coldevey/wei innvandret til Tønsberg.[1] Etterslekten er hovedsakelig delt inn i ei grein rundt Tønsberg og Larvik (embetsmenn og skipsredere), ei offisersslekt i Nord-Trøndelag og ei gruppe godseiere i Nordland.[2]

Coldevinslekten i Nord-Trøndelag og Nordland
Slektstre

Cort Coldevey giftet seg med Anna, dattera av lagmann Jørgen Lauritzen. Ble fogd i Tønsberg. Også brødrene Jochum og Niels skal ha kommet etter Cort. En av sønnene til Cort og Anna er Jørgen:

 • Oluf Cortsen Coldevey (1610–1650) skipsreder og bykaptein i Tønsberg gift med Kirsten Stranger
  • Cort Olufssøn Coldevin (1645) fogd i Gudbrandsdalen, gift med Birgitte Blix
   • Birgitte Blix Coldevin (1688–1759) gift med presten Anders Hammer
 • Jørgen Cortsen Coldevey (–1658), skipsreder og borgermester i Tønsberg, gift med Johanne Isaksdatter Falck.
  • Isach Jørgensen Coldevey (–1711) gift med borgermesterdatter Regisse Rosenberg
   • Jørgen (Georg) Isachsen Coldevin (1687–1754) oberst og karttegner, til Frosta, Nord-Trøndelag. Ble opphav til offiserslekta i Nord-Trøndelag.
    • Isak Georg Coldevin (1722–1783) gift med Marthe Marie Wiide
     • Just Wiide Coldevin (1759–1829) prest i Orkdal
     • Georg Fredrik Coldevin (1760–1830) gift med Ellen Helene Rosenvinge (1761–1836), datter av Karen og Eiler (se under)
     • Henrik Angell Coldevin (1763–) major gift med Anne Margrethe Rosenvinge (1762–1846), datter av Karen og Eiler (se under)
      • Karen Margrethe Coldevin (1788–1871) gift med Paul Marcus Schnabel
      • Isak Jørgen Coldevin (1800–1865) godseier og assurandør som ble første ordfører i Frosta
    • Fredrik Christian Coldevin (1726–1802) gift med Catharine Finne (se bilde under)
    • Karen Margrethe Coldevin (1729–1815) gift med Eiler Schøller Rosenvinge av Rosenvinge-slekta.
     • Ellen Helene Rosenvinge (1761–1836; se over)
     • Anne Margrethe Rosenvinge (1762–1846; se over)
     • Jørgen Coldevin Rosenvinge (1764–1842) major gift med Methe Margrethe Finne (1780-1838) av Finne (slekt)
   • Morten Isachsen Coldevin (1694–1735) sjøkaptein til Beitstad, Nord-Trøndelag, gift med Stinchen Bech. Ble opphavet til godseierne på Helgeland
    • Isach Jørgen Coldevin (1724–1790) oberstløytnant gift med Maria Anna Emahus Tønder av Tønder (slekt), dattera til som eide Dønnesgodset (ble eier 1751). Kjøpte Tjøttagodset fra Dassfamilien i 1760.
     • Hans Emahus Tønder Coldevin (1754–1835), krigsråd og godseier, gift med Marthine Sophie Leganger (1779–1838)
      • Isach Jørgen Coldevin (1802–85) godseier gift med Anne Bech Walnum
       • Hans Jørgen Emahus Tønder Coldevin (1834–1932) godseier Dønnes og Rana,
        • Isach Jørgen Coldevin (1877–1968) godseier Dønnes som han solgte etter en konkurs i 1911 og utvandret til USA
        • Axel Coldevin (1900–1992) historiker
      • Erich Coldevin (1803–1847) handelsmann i Melbu
      • Jacob Coldevin (1811–1901) godseier i Rana

ReferanserRediger

 1. ^ Jan Tuxen, Slægten Coldevin
 2. ^ Coldevin i Store norske leksikon.