Codex Frisianus

Codex Frisanus (islandsk: Fríssbók eller Frísbók) er et pergamentskrift fra 1300-tallet. Skriftet ble sannsynligvis skrevet av en islending i Norge eller på Island, men kom raskt til Norge. Det inneholder Snorres Heimskringla, bortsett fra Olav den helliges saga. I tillegg er Håkon Håkonssons saga også tatt med.

Detalj fra Codex Frisianus. Bildet viser begynnelsen av kapittel 15 i Harald Hårfagres saga.
Snorre Sturlasson slik tegneren Christian Krohg framstilte ham. (Illustrasjon til Heimskringla, 1899)

HistorikkRediger

Filologen Carl Richard Unger mener at manuskriptet er skrevet i Norge i begynnelsen av det 14. århundre.[1] Dette begrunner han med at manuskriptet ikke er så preget av røyk og slitasje som de manuskripter som er funnet på Island, og at de notater og tilføyelser som er gjort før ca 1700, er gjort på norsk. Språkføringen tyder likevel på at en islending har ført den i pennen. Unger mener at de siste spalter er skrevet av en annen person, mest sannsynlig en nordmann. Dette begrunnes med endring av ortografien som Unger har gjort nærmere rede for i forordet til den trykte utgaven av codexen fra 1871. Codexen ble funnet i Bergen i 1550 og brakt til Danmark i 1600. Navnet Codex frisianus har manuskriptet fått etter bokens eier Otto Friis i Salling, Danmark. Boka har senere vært i eie hos etatsråd Jens (Janus) Rosenkrants, før den ble ervervet av historikeren Árni Magnússon og inngikk i hans store samling av manuskriper - den Arnamagnæanske Samling i København i 1696. Den er katalogisert som No. 45 Folio. Boka er utlevert til Island i 1980-årene.[2]

InnholdRediger

Manuskriptet inneholder stort sett alle Snorres kongesagaer med unntak av Olav den helliges saga som er den lengste av alle sagaene. Det er skrevet en anmerkning fra avskriveren som tyder på av denne sagaen er skrevet i en egen bok som senere er gått tapt. I tillegg til Snorres sagaer er også Håkon Håkonssons saga, skrevet av Sturla Tordsson på 1260-tallet, tatt med, og et åpenrom i manuset tyder på at også Sverres saga, skrevet av Karl Jonsson på 1180-tallet, var tenkt skrevet inn.

Innholdsfortegnelse:

ReferanserRediger

  1. ^ Carl R. Unger, Codex Frisianus - en samling af norske konge-sagaer, Christiania 1871, forordet
  2. ^ Store norske leksikon, Codex frisianus

Eksterne lenkerRediger