Chen (etternavn)

etternavn (陳)

Chen (tradisjonell kinesisk: 陳, forenklet kinesisk: 陈; pinyin: Chén, Wade-Giles: Ch'en) er et av de vanligste av de kinesiske slektsnavn. I kinesiske språk utbredt i oversjøiske områder i Sørøstasia, og i Surinam, blir det gjerne romanisert Chan, Chin, Chun, Tan, Tang eller Ting.

Romaniseringer fra andre kinesiske språk:

Fra kantonesisk: Tsàn, Chan, Yale-kantonesisk: Chan4, jyutping: Can4,
Fra hakka: Chin2, Chhṳ̀n (taiwanhakka),
Fra minnan: Tân,
Fra mindong: Dìng, Ting

Det er særlig vanlig i Guangdong, Fujian, Zhejiang, Hongkong, Macao og på Taiwan.

Andre østasiatiske språkRediger

Tilsvarende navn finnes også i naboland til Kina:

Noen kjente bærere av navnet Chen eller ChanRediger