Cermaq Group

(Omdirigert fra «Cermaq»)

Cermaq Group AS er et sjømatselskap med virksomhet innenfor havbruk, hovedsakelig oppdrett av laks og ørret. Selskapet er et heleid datterselskap av Mitsubishi Corporation, og et av verdens største innen lakseoppdrett.[2]

Cermaq Group AS
Offisielt navnCermaq Group AS
Org.formAksjeselskap
Org.nummer971647949
BransjeSjømat
Etablert1995
Eier(e)Mitsubishi Corporation
HovedkontorOslo
LandNorge
StyrelederYasuhiro Kawakami[1]
Nettstedwww.cermaq.com

Historie rediger

Selskapet ble opprettet i desember 1994 ved at forretningsdelen i Statens kornforretning ble skilt ut til et eget foretak, da med navnet Statkorn Holding. Cermaq utvidet i tiden med norsk eierskap oppdrettsvirksomheten fra Norge til Chile og Canada.[2]

Cermaq ble opprettet i 1995 som følge av Stortingets vedtak om å oppheve kornmonopolet fra 1920-årene.[3] Stortingets vedtak ble igjen fattet på bakgrunn av den nye WTO-avtalen som trådte i kraft 1. juli 1995 og som medførte at markedsordningen for korn ble endret – avtalen krevde et skille mellom konkurransedelen og forvaltningsdelen. På bakgrunn av dette ble forretningsvirksomheten skilt ut fra forvaltningsbedriften Statens kornforretning i et eget aksjeselskap, Statkorn Holding AS. [4] Selskapet hadde ved opprettelsen til formål å «drive import, produksjon, videreforedling og omsetning av korn, kornprodukter og kraftfôr på forretningsmessig basis og i konkurranse med andre aktører i markedet».[5]

Allerede fra starten hadde Statkorn Holding en liten eierandel i et lite fiskefôrselskap som etter hvert vokste til NorAqua. Veien fra jordbruksnæringen og over til fiskenæringen startet imidlertid for alvor i september 1999 da Statkorn Holdnings daværende datterselskap Stormøllen, som produserte kraftfôr, ble solgt til Felleskjøpet, mens Statkorn Holdning kjøpte Felleskjøpets fiskefôraksjer.

Statkorn Holding var 100 % statseid fram til og med 1998, da staten solgte seg ned til 80 %. Deretter ble det i 1999 gitt klarsignal fra Stortinget om videre salg av inntil 25 % av aksjene med mål om å selge ned til 51 %.

I mars 2000 kjøpte Statkorn Holding så EWOS for 1,8 milliarder kroner. Aktivitetene i NorAqua ble slått sammen med EWOS' aktiviteter i Norge. Styret i selskapet ønsket ytterligere ekspansjon også utenfor Norge, og Statkorn Holding kjøpte så, med Stortingets godkjennelse, opp oppdrettsselskaper i Chile, Canada og Skottland.[3] Selskapet skiftet navn til Cermaq i 2001.[3] Navnet Cermaq var en forkortelse for Cereals and Marine Aquaculture (engelsk for «korn og marin akvakultur»).[6]

I november 2000 ble det åpnet for statlig nedsalg helt til 34 %, men det ble ikke gjennomført ytterligere nedsalg før i oktober 2005. da statens eierandel ble redusert fra 79,38 % til 43,54 % i forbindelse med børsnotering av selskapet. I mellomtiden ble selskapet fra 1. juli 2001 ført over fra Landbruksdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet.[7]

I 2013 kjøpte staten seg opp igjen til en eierandel på 59,17 prosent.[4][8]

EWOS ble solgt til oppkjøpsfondene Altor og Bain Capital i juli 2013.[9] Den 20. oktober 2014 aksepterte Nærings- og fiskeridepartementet å selge statens aksjer i Cermaq til det japanske selskapet Mitsubishi Corporation.[10] Cermaq er etter dette et heleid datterselskap av Mitsubishi Corporation.

Referanser rediger

  1. ^ Styret i Cermaq Arkivert 14. mars 2014 hos Wayback Machine.
  2. ^ a b «Mainstream Norway skifter navn til Cermaq Norway». Lokalavisa NordSalten. 19. november 2013. Besøkt 30. november 2013. 
  3. ^ a b c «Politikernes oppdrettsselskap». DN.no. 8. november 2001. Besøkt 30. november 2013. 
  4. ^ a b «Cermaq ASA». Forvaltningsdatabasen. Arkivert fra originalen 16. desember 2013. Besøkt 30. november 2013. 
  5. ^ «Statkorn Holding AS». Regjeringen.no. 10. februar 2000. Besøkt 30. november 2013. 
  6. ^ «Cermaq ASA». Store norske leksikon. 9. mars 2021. Besøkt 2. november 2021. 
  7. ^ Statsministerens kontor (22. juni 2001). «Pressemelding: Myndighetsoverføring mellom departementer». 001001-070321 (norsk). Besøkt 2. november 2021. «Kongen har i statsråd i dag overført myndighet etter lov 25. august 1995 nr. 57 om pakkereiser kapittel 11, fra Nærings- og handelsdepartementet til Barne- og familiedepartementet, med virkning fra 1. juli 2001. | Samtidig er forvaltningsansvaret for statens eierinteresser i Cermaq ASA overført fra Landbruksdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet, også det med virkning fra 1. juli 2001.» 
  8. ^ Nærings- og handelsdepartementet (11. juni 2013). «Prop. 178 S (2012–2013) : Statens eierskap i Cermaq ASA». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 2. november 2021. «Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet 11. juni 2013, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) | Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)» 
  9. ^ «Cermaq selger Ewos for 6,5 milliarder kroner». e24.no. 18. juli 2013. Besøkt 2. november 2021. 
  10. ^ Sandvik, Siv (22. september 2014). «Cermaq-styret anbefaler salg.». NRK. Besøkt 2. november 2021. «Mitsubishi vil kjøpe norsk selskap for 8,8 milliarder – staten sier ja | Mitsubishi Corporation vil kjøpe alle aksjene i det delstatlige selskapet Cermaq for 8,8 milliarder kroner. Staten sier ja til å selge sin eierandel i lakseselskapet.» 

Eksterne lenker rediger