Caspar von Cappelen

Caspar von Cappelen (også skrevet Casper) (født 1762 i Drammen, død 1823 i Drammen) var en norsk kjøpmann og trelasthandlerBragernes i Drammen.

Caspar von Cappelen
Caspar von Cappelen.jpeg
Født1762Rediger på Wikidata
BragernesRediger på Wikidata
Død1823Rediger på Wikidata
Nasjonalitet NorgeRediger på Wikidata

Han eide gårdene Vivelstad (Viulstad) og Søndre Sandager i Lier, og drev der bl.a. en betydelig mølledrift. Hovedbygningen på gården i Vivelstaddalen ble bygd av Caspar i årene fra 1802 og utover. Han ga i 1807 hovedbygningen på Nordre Vivelstad til skolehus og finansierte opprettelsen av skolen. Caspar skjenket Universitetet 5000 riksdaler ved opprettelsen.

Caspar von Cappelen var den 25. februar 1814 med i Frogner kirke (Lier) og underskrev fullmakt fra Lier prestegjeld for representantene til riksforsamlingen på Eidsvoll. I underskriften brukte han navneformen Casper von Cappelen (gjengitt i de trykte adresser og fullmakter side 131).

FamilieRediger

Han tilhørte slekten Cappelen og var sønn av Michael von Cappelen (1731–1804) som var kjøpmann i Drammen og gift med Karen Suhr (1738–1795). Michael von Cappelen var født i Skien, flyttet til Drammen og var eldre bror til trelasthandler, sagbrukseier og skipsreder Diderich von Cappelen (1734-1794), Skien. Caspar von Cappelen var fetter av eidsvollsmannen Didrich von Cappelen, Skien, jernverkseier Peder von Cappelen, Drammen, og grosserer og skipsreder Ulrich Fredrich von Cappelen, Porsgrunn.

Caspar von Cappelen ble den 8. september 1785 gift med Johanne Antoinette Dorph (1768–1857), som var datter av fogd i Ringerike og Hallingdal Christian Dorph og Antoinette Johanne Sverdrup og barnebarn av Antoinette Ancher.

Han var far til konsul Michael von Cappelen (død 1829), gift med tremenningen Petronelle von Cappelen (død 1855), Mæla gård ved Skien, til Karen von Cappelen (død 1863), gift med Elias Smith, til prokurator Christian Dorph von Cappelen (død 1875), gift med Alvilde Mathilde Dahl, og til Eleonore Bernhardine von Cappelen (død 1877), gift med Benjamin Wilken Heiberg.

Fra Karen von Cappelen stammer flere medlemmer av Drammens-familien Smith, noen med navnet Cappelen Smith og noen med Cappelen-Smith. Flere medlemmer av Smith-familien stammer i tillegg fra Michael von Cappelen. Blant kjente etterkommere til Karen von Cappelen er industrimannen Elias Anton Cappelen Smith, Lorentz Cappelen Smith med etterkommere i familien Reinertsen, Trondheim. Andre av Karen von Cappelens etterkommere er bl.a. brukseier Albert Collett, barnelegen Arthur Collett, brukseier Axel Collett, industrigründeren Emil Collett, skogeier Carl O. Collett, den humanitære lederen Brita Collett Paus, kirurgen Albert Collett Paus, konsernsjef Nikolai Paus og statssekretær Lucie Paus Falck.

Fra Christian Dorph von Cappelen stammer bl.a. komponisten Christian Cappelen, sorenskriver Johan Munthe Cappelen, kunstneren Bodil Cappelen, arkitekt Paul Cappelen og lektor Paul Thrane Cappelen.

Fra Caspar von Cappelen stammer også arkitekt Herman Krag, skipsreder og hvalfanger Viktor Esbensen og godseier og hoffjegermester, greve Christian Ulrik Benedicht Ahlefeldt-Laurvig til Tranekær.

LitteraturRediger

  • Erik Andreas Thomle: Familien (von) Cappelen i Norge og Danmark, Christiania 1896
  • Lambrecht Haugen: Cappelen-slekten 1627-2008, Rosendal 2008
  • Riksforsamlingens forhandlinger. 2: Adresser og fuldmagter, Kristiania 1914
  • Rolf Fladby: Liers historie. Gårdshistorien, 1963 [1] med gårdsnavnet Viulstad på Vivelstad
  • Jo Sellæg: Drammen – blott til lyst, Drammen 2014, side 296-303
  • Madeleine von Essen m. fl.: Fangen på Bogstad, Messel Forlag, Oslo 2014, 222 s., ISBN 978-82-7631-120-4, med kort omtale av Caspar von Cappelen og med Gustav Lewenhaupts tegning av Vivelstad gård i Caspars tid