Konsul

Wikipedia-pekerside

Konsul kan vise til:

  • Romersk konsul – tittelen på de to høyeste embedsmenn i antikkens Rom fra 509 f.Kr.
  • Konsul (diplomati) – tjenestemann som ivaretar interessene til et land og dets innbyggere i utlandet


Dette er en pekerside og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den, så den peker direkte til riktig artikkel. Se alle artikler som begynner med Konsul.