CIE L*a*b*

CIE L*a*b* (CIELAB) er en fargemodell vedtatt av Den internasjonale kommisjon for belysning CIE for beskrivelse og bedømmelse av farger. Modellen kalles ofte bare Lab.

Fargerom i Lab ved tre ulike verdier for lyshet

Modellen beskriver farger ved tre sett av verdier (fargekanaler):

  1. L* angir lyshet (luminance) som en verdi mellom 0 (svart) og 100 (hvitt)
  2. a* angir fargen på en skala mellom magenta og grønt, der magenta har verdien +120 og grønt −120
  3. b* angir fargen mellom gult og blått, der gult har verdien +120 og blått −120

Lab-modellen er ment å tjene som en referanse for andre fargemodeller. Modellen har den fordelen at den opererer uavhengig av det utstyret som brukes til scanning og gjengivelse på skjerm eller trykk.