En fargemodell er en matematisk modell for en eksakt beskrivelse av farger. De fleste modellene beskriver farger ved tre eller fire sett av variable. Det samla antall fargenyanser som oppstår ved en gitt modell, kalles modellens fargerom.

Fargemodeller Rediger

RGB Rediger

RGB (Red, Green, Blue) brukes for farger som oppstår som et resultat av utsendt lys, f.eks. fra en projektor eller en TV- eller dataskjerm. Brukes for emissive medier.

CMYK Rediger

CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key (sort)) brukes for å beskrive farger som skal gjengis på trykk, og som når øyet som reflektert lys fra en belagt overflate. Modellen har mange varianter. Brukes for reflektive medier.

HSL Rediger

HSL-modellen baserer seg i større grad enn de ovenstående på hvordan øyet og hjernen oppfatter farger. Her er farger beskrevet ved variablene renhet (Hue), metning (Saturation) og lyshet (Lightness).

CIELab Rediger

CIELab er en internasjonal standard for beskrivelse av farger, fastsatt av Den internasjonale belysningskommisjonen CIE. Modellen kalles ofte bare Lab. Den beskriver fargene ved tre komponenter; lyshet (Luminance) og de to fargekomponentene a og b. Komponenten a gir fargen en verdi fra grønt til rødt, mens b spenner fra blått til gult.

Indekserte farger Rediger

Indekserte farger er en modell som opererer med et mindre antall (typisk 256) faste farger. Denne brukes bare ved elektronisk gjengivelse av farger på skjerm, og har den fordelen at den sparer lagringsplass og krever mindre regnekapasitet. Modellen egner seg godt for gjengivelse av figurer; dårligere for fotografier.