Fargerom er det antall fargenyanser som kan oppfattes av øyet, eller som kan gjengis ved en reproduksjon innenfor en gitt fargemodell.

En sammenligning av fargekoordinater innesluttet av en del fargerom.

Det er anslått at det menneskelige øyet er i stand til å skjelne mellom ca. 10 millioner farger. Verken dataskjermer, fotografisk film eller fargetrykk kan gjengi alle disse nyansene, selv om noen av de modellene som brukes har et teoretisk fargerom som overstiger 10 millioner. For eksempel vil RGB-modellen med 24 bit tonedybde gi 16 777 216 mulige kombinasjoner.

Definisjon

rediger

Fargerom er en geometrisk representasjon av farger i et tenkt rom, som regel i tre dimensjoner.[1][2] Eksempel på fargerom er CIELAB (med de tre koordinatene (dimensjonene) L*, a* og b*), NCS (med svarthet, fargemetthet og fargetone), sRGB (med koordinatene som består av primærfargene rødt, grønt og blått definert i standarden IEC 61966-2-1:1999) og NMI (med dimensjonene nyanse, metthet og intensitet).

I henhold til definisjonen over klassifiseres ikke Pantone Matching System som en fargerom, ettersom de kulører som der i inngår er ordnet etter nummer som ikke beskriver fargenes utseende i form av koordinater (dimensjoner).

En fargemodell, som eksempelvis RGB og CMYK, er en abstrakt matematisk modell som beskriver den måten som farger kan bli representert som en rekke tall og verdier, vanligvis som tre eller fire verdier eller fargekomponenter. Imidlertid er en fargemodell uten en assosiert kartleggingsfunksjon til et absolutt fargerom et mer eller mindre vilkårlig fargesystem med ingen forbindelse til noe globalt forstått system med fargefortolkning.

Å legge til en bestemt kartleggingsfunksjon mellom fargemodellen og et bestemt fargerom som referanse vil resultere i et nøyaktig «fottrykk» innenfor fargerommets referanse. Dette «fottrykket» er kjent som skala (engelsk: gamut), og i kombinasjonen med fargemodellen, definerer det et nytt fargerom. Eksempelvis er Adobe RGB og sRGB to helt forskjellige absolutt fargerom, begge basert på modellen RGB.

I de fleste generiske forståelser av definisjonen over, kan fargerom bli definert uten bruken av en fargemodell. Disse fargerommene, slik som med Pantone, er i praksis et gitt sett med navn eller tall som er definert av eksistensen av et tilsvarende sett med fysiske fargeprøver.

Se også

rediger

Referanser

rediger
  1. ^ Definisjon fra CIE S 017/E:2011 ILV: International Lighting Vocabulary
  2. ^ Tonnquist (1995) definerer som «flerdimensjonalt modell som i koordinater redegjør et fargesystem.» Tonnquist, Gunnar (1995): Färgsystemanalys. Statens råd för byggforskning, Stockholm. ISBN 91-540-5698-5. s. 131

Eksterne lenker

rediger