Busund gård ligger langs Storelva i Ringerike kommune
Busund bru over Storelva i Ringerike kommune, under vårflommen i 2013

Busund er en gård og et tidligere sundsted som ligger langs Storelva i tidligere Norderhov herredskommune, nå Ringerike kommune. Like ved sundstedet ligger Juveren naturreservat, som er et såkalt ramsarområde. Gården har gårdsnummer 42, bruksnummer 11 i Ringerike.

I tidligere tider gikk hovedveien fra Drammen langs vestsiden av Tyrifjorden mellom Strandefjerdingen og Norderhov over Busund. Det var altså hovedveien til Hønefoss på denne tiden. I 1808 fikk sognepresten i Norderhov prestegjeld ved kongelig resolusjon rett og plikt til å besørge frakt over elva med båt eller pram. Dette ble besørget av en såkalt sundmann, som var betalt av kirken. I 1816 overdro presten rettighetene til sundmannen, hvis familie drev virksomheten til i 1860, da avtalen ble sagt opp. Etter dette gikk rettighetene over til tidligere Norderhov kommune.

Det fortelles at Busund var et viktig og trafikkert sundsted. Midt på 1800-tallet ble det derfor gitt dispensasjon for at soldater kunne avtjene verneplikten sin ved fergestedet, i stedet for å gjøre tjeneste ved Helgelandsmoen.[1]

Folk som skulle over elva måtte betale sundpenger og gårdene som var avhengig av sundet en årlig sundtoll, men fra 1. januar i 1913 ble det gratis for kommunens innbyggere å krysse over.

Busund bruRediger

Busund bru er veibru over Storelva langs fylkesvei 162 mellom Snyta og Norderhov kirke. Busundet var det siste viktige sundstedet på Ringerike som fikk bru. Den ble opprinnelig vedtatt bygget i 1910, men vedtaket ble omgjort igjen noen år senere. Bru kom det først i 1963.

ReferanserRediger

  1. ^ Jan Helge Østlund. 1999. Ringerike i gamle dager. Side 35. Kolltopp Forlag. ISBN 82-993810-2-9


 Denne Ringerike- og geografirelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide eller endre den.