Bukollen naturreservat

Naturreservat i Flå og Sør-Aurdal kommuner

Bukollen naturreservat ble opprettet den 28. juni 1985 [2] for å «[b]evare typisk høytliggende barskogslier, som er av særlig betydning for dyrelivet.»[3] Naturreservatet omfatter et areal på 3 199 dekar og omkranses av Vassfaret og Vidalen landskapsvernområde på alle sider, unntatt i sør. Reservatet ligger i hovedsak i Flå kommune, men deler av det (ca. 400 da) strekker seg over til Sør-Aurdal kommune i Innlandet. Like øst av Bukollen naturreservat ligger også Vikerfjell naturreservat i Ringerike kommune i Buskerud.

Bukollen naturreservat
Areal319,95 hektar[1]
Kart
Bukollen naturreservat
60°26′24″N 9°48′22″Ø

Referanser rediger