Brigata marina «San Marco»

Brigata marina «San Marco» er et forband i den italienske marinen som ble opprettet 1. mars 2013 etter en større reorganisering av marineinfanteriet. Forbandet er forlagt til Brindisi og er av brigades størrelse, med tre regimenter og totalt 3 800 soldater. Forbandet er navngitt etter sin skytshelgen, Sankt Markus.

Italienske marineinfanterister

Brigata marina «San Marco» består av et hovedkvarter med stabskommando, et regiment for amfibisk krigføring med autonom logistikk, et regiment for maritime intervensjoner og styrkebeskyttelse, et regiment for beskyttelse av maritime installasjoner, en bataljonsgruppe for samband og oppklaring og en landingsfartøygruppe.