Bremerholms orlogsverft

Utsnit af kart fra 1728, som viser «Bremmer holm» med Nyhavn øverst, Kongens Nytorv til venstre, og Børsen nederst. Verftsdokkene som sees tilhører marineverftene – deriblant Bremerholms orlogsverft. Den røde bygningen nord for Børsen, med form som et kors, er Holmens Kirke.

Bremerholms orlogsverft var et dansk marineverftGammelholm i København. Det drev reparasjon og bygging av krigsskip for den dansk-norske marine inntil det ble nedlagt i 1859 og verftsvirksomheten flyttet til Nyholm (dagens Marinestasjon København).

Verftet var en militær straffeanstalt og siden en generell slaveri-anstalt for Danmark-Norge. Etter Christian Vs Norske Lov av 1687 skulle norske menn idømt «arbeid i jern» sendes til Bremerholms orlogsverft. Forbrytelsene de var skyldige i, var ofte tyveri, rømning fra festningsstraff, eller desertasjon. Fra 1739 opphørte Bremerholm å være straffeanstalt og norske straffanger sonet i stedet ved nærmeste norske festning.