Bremerholms orlogsverft

Bremerholms orlogsverft var et dansk marineverftGammelholm i København. Det drev reparasjon og bygging av krigsskip for den dansk-norske marine inntil det ble nedlagt i 1859 og verftsvirksomheten flyttet til Nyholm (dagens Marinestasjon København).

Utsnit af kart fra 1728, som viser «Bremmer holm» med Nyhavn øverst, Kongens Nytorv til venstre, og Børsen nederst. Verftsdokkene som sees tilhører marineverftene – deriblant Bremerholms orlogsverft. Den røde bygningen nord for Børsen, med form som et kors, er Holmens Kirke.

Verftet var en militær straffeanstalt og siden en generell slaveri-anstalt for Danmark-Norge. Etter Christian Vs Norske Lov av 1687 skulle norske menn idømt «arbeid i jern» sendes til Bremerholms orlogsverft. Forbrytelsene de var skyldige i, var ofte tyveri, rømning fra festningsstraff, eller desertasjon. Fra 1739 opphørte Bremerholm å være straffeanstalt og norske straffanger sonet i stedet ved nærmeste norske festning.