Gammelholm

Bilde av Bremerholm (nåværende Gammelholm) på utsnitt av kart fra 1728. Øverst i bildet Nyhavn, til venstre er Kongens Nytorv og i bunnen er Børsen. Den røde bygningen nord for Børsen, som har form som et kors, er Holmens kirke.

Gammelholm (tidligere Bremerholm) er et område i København og omkranses av Københavns havn, Slotsholmskanalen, Holmens Kanal og Nyhavn. Boligkvarteret ble til etter at skipsverftene som lå her tidligere, flyttet til Nyholm, Holmen i 1859.

Gammelholm ble omdannet til boligkvarter og bebygget i perioden 1861-1877. På den tiden benyttet man kun arkitekter til offentlige bygninger og bygningene i området her er derfor tegnet av de håndverkerne som bygget dem. Husene ble oppført med rekordfart og det tok bare ca. 28 uker fra den første stenen ble lagt til man var ferdig med taket.

Kvarteret er inspirert av boligområder i Paris med brede gater og elegante fasader. Husene i kvarteret ble oppført i 4-5 etasjer med flotte fasader ut mot gatene, men med grå, triste baksider og overfylte og mørke bakgårder. Årsaken til dette var de dyre tomtene og byggherrene utnyttet plassen maksimalt. Noen av bakgårdshusene hadde bare 2 meters avstand mellom hverandre og disse ble revet i 1970-årene. I dag har området bare hus ut mot gatene og store bakgårder med grøntareal.