Brasildeltadelfin

pattedyrart

Brasildeltadelfin eller tucuxi (Sotalia fluviatilis) er en art i familien delfiner som lever ved kysten og i elvsystemene i Sør-Amerika. Arten er relativt nylig splittet i to. Sotalia guianensis (Guyanadelfin, ctero) lever langs østkysten av Sør-Amerika og i deltaområdene til de store elvesystemene som drener langs denne kysten, mens Sotalia fluviatilis (Brasildeltadelfin, tucuxi) lever i de store elvesystemene i Sør-Amerika og deltaområdene på østkysten.

Brasildeltadelfin
Nomenklatur
Sotalia fluviatilis
Gervais & Deville, 1853
Populærnavn
Brasildeltadelfin
Hører til
Søramerikanske deltadelfiner,
Cephalorhynchinae,
delfiner
Miljøvern
IUCNs rødliste:[1]
ver 3.1
Utilstrekkelig informasjon for vurdering

DD — Data mangler

Økologi
Habitat: ferskvannssystemer
Utbredelse: elvesystemer i Sør-Amerika og elvedeltaer

Det er stor usikkerhet knyttet til begge artene, fordi det er oppdaget isolerte populasjoner som ikke fullt ut samsvarer med elve- og kystteoriene. Blant annet er det oppdaget populasjoner på steder det ikke skal være mulig for arten å ferdes, eventuelt streknnger som ikke har vært farbare for disse delfinene på mange millioner år. Det gir grobunn for å tro at det kan finnes flere arter i slekten Sotalia, men dette er foreløpig kun en teori.

Brasildeltadelfinen ligner på tumler, men er mindre. Den blir omkring 1,5 m lang. Hannen blir kjønnsmoden når den blir omkring 140 cm lang, hunnen når hun blir cirka 133–137 cm.

Referanser

rediger

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata