Bransjeorganisasjon

En Bransjeorganisasjon eller næringsforening, er en organisasjon grunnlagt og finansiert av aktører i Næringslivet som opererer i en spesifikk industri. Bransjeorganisasjoner deltar i public relations (PR) aktiviteter som reklamering, utdanning, politiske donasjoner, lobbyvirksomhet og publisering, men organisasjonens hovedfokus er å fremme samarbeid mellom selskapene. Samarbeidet blir ofte fremmet gjennom konferanser og nettverksbygging. De fleste bransjeorganisasjoner er ideelle organisasjoner.

I land som har en sosial markedsøkonomi inntar bransjeorganisasjoner ofte rollen som arbeidsgiverforeninger. I denne sammenheng vil Næringslivets Hovedorganisasjon være et eksempel på en bransjeorganisasjon.

Eksterne lenker rediger