Arbeidsgiverforening

Arbeidsgiverforening er en sammenslutning av arbeidsgivere som har til formål å ivareta deres interesser overfor arbeiderne, og ble dannet som en reaksjon på arbeidernes sammenslutning til fagforeninger. Hensikten var å hindre at fagforeningene tiltvang seg forbedringer i lønns- og arbeidsvilkår overfor en og en arbeidsgiver.

Arbeidsgiverforeningene fører tarifforhandlinger for medlemsbedriften. Arbeidsgiverforeningene opptrer også som talsmann for arbeidsgivernes syn overfor offentlige myndigheter i spørsmål som angår næringslivet i Norge.

I utlandet har det vært vanlig at arbeidsgiverinteresser og yrkesinteresser ivaretas av samme organisasjon, men i Norge var det først mot slutten av 1980-årene ble det gjennomført sammenslutninger mellom de rene arbeidsgiverforenigene og næringsorganisasjonene.

Arbeidsgiverforeninger i Norge rediger

Forening Omsetning Medlemmer Ansatte Forklaring og ekstern lenke
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 600 mill. 22 000 690 000 Fusjon av Norsk Arbeidsgiverforening, Norges Industriforbund og Norsk Håndverkerforbund [1]
Kommunenes Sentralforbund (KS) 884 mill. 1 000 470 000 Interesse-, arbeidsgiver- og medlemsorganisasjon for kommunesektoren
Virke 203 mill. 16 500 230 000 Tidligere Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Abelia 57 mill. 2 800 63 500 Abelia er landsforeningen for kunnskaps- og teknologivirksomheter i NHO [2]
Spekter 98 mill. 150 220 000 Etablert i 1993 som arbeidsgiverforening for fristilte statlige virksomheter
Norges Rederiforbund 38 000
Finans Norge 29 mill. 200 35 000 Fusjon mellom Finansnæringens Hovedorganisasjon og Sparebankforeningen [3]
Private Barnehagers Landsforbund 29 000
Maskinentreprenørenes forbund 80 mill. 2060 30 000 Arbeidsgiver- og bransjeorganisasjon for anleggsbransjen, avfall og gjenvinning, skog og brønn- og spesialboring
Samvirkeforetakene 26 000
Norges Lastebileier-Forbund (NLF) 47 mill. 4 000 20 000 Forhandler tariffavtaler for medlemmer, og yter arbeidsgiverbistand [4]
Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) 37 mill. 500 6 500 Etablert i 1990, en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for kirkelig sektor
Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF) Arbeidsgiverforening for arbeiderbevegelsen bl.a. LO-forbundene, politiske partier, interesse-org. m.m.
Arkitektbedriftene i Norge Forhandler tariffavtaler med tre arbeidstakerorganisasjoner for arkitektvirksomheter i Norge
Studentsamskipnadenes arbeidsgiverforening Etablert i 1985, sammenslutning av samskipnadsbedrifter, med hovedavtale med NTL [5]
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Produsentforeningen
Norges Takseringsforbund
IFPI Norge

I tillegg finnes en rekke såkalte landsforeninger, som er tilsluttet en av de store arbeidstakerorganisasjonene. Dessuten finnes rene interesseforeninger. Noen av disse er åpne for medlemskap fra både medlemsbedrifter, arbeidstakere og andre interesserte.