Bragefeltet

norsk oljefelt

Bragefeltet er et produksjonsfelt for olje og gass som ligger i blokkene 30/6, 31/4 og 31/7 i Nordsjøen med OKEA som operatør.

Geologi rediger

De produserende formasjonene i berggrunnen omfatter:

  • Statfjordformasjonen (fra tidlig juraperiode) som inneholder olje
  • Fensfjordformasjonen (fra senjura-perioden) som inneholder olje
  • Sognefjordformasjonen (fra senjura-perioden) som inneholder olje og gass
  • Nessformasjonen med sandsteiner fra (midtjura-perioden) som inneholder olje

Feltet regnes å inneholde i størrelsesorden 49,8 millioner Sm3 olje og 2,4 milliarder Sm3 gass.

Utbyggingen rediger

De første funnene på Bragefeltet ble gjort i 1980. Bragefeltet er utbygd med en plattform som ligger 13 km øst for Osebergfeltet på 136 meters vanndyp. Understellet på Brageplattformen er en stålplattform, og har integrerte bolig-, prosess- og borefasiliteter på dekket. Understellet ble bygger av Aker Verdal og dekket av Kværner Egersund. Vekten av understellet er ca. 13 000 tonn og dekksvekten ca. 19 000 tonn. Plattformen ble installert, og produksjonene startet i 1993.

Feltutbyggingen kostet 17,9 milliarder NOK.

Produksjonen rediger

Produksjonen startet 23. september 1993.

Feltet hadde på det meste en produksjon på 120 000 fat i døgnet i 1998, og i 2009 i størrelsesorden 25 000 fat olje per døgn.[1]

Oljen eksporteres via Oseberg feltsenter til Stureterminalen via Oseberg transportsystem (OTS). Gass fra Bragefeltet eksporteres via Statpipe-rørledningen til Tyskland.

Anlegget ble opprinnelig dimensjonert for 20 år, men har siden fått samtykke fra Petroleumstilsynet til å drive til 2030.

Operatører og eiere av produksjonsrettene rediger

Feltet startet oljeproduksjonen med Norsk Hydro som operatør i 1993. I mars 2007 ble det bestemt at olje- og gassdivisjonen i Norsk Hydro skulle innfusjoneres i Statoil som i den forbindelse skiftet navn til StatoilHydro 1. oktober 2007. I 2009 endret selskapet navnet tilbake til Statoil.

Fra 1. oktober 2013 overtok Wintershall Norge operatør-ansvaret, og eierfordelingen er slik:

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ «Fakta om Brage». Statoil. Besøkt 23. november 2009.