Formasjon

For informasjon om fugleformasjoner; se formasjonsflukt
For formasjon om fotballformasjoner; se Formasjon (fotball)
Sædgås (Anser fabalis) i plogformasjon
Infanteri i linjeformasjon
Krigsskip i formasjon
Jagerfly i formasjon

En formasjon kan kalles en dannelse, gruppering, oppstilling eller rekkefølge som utgjør et visst mønster, der flere individer eller objekter inngår.

Militær formasjonRediger

For eksempel en militæravdelings formasjon under marsj eller strid. Både soldater, stridsvogner, krigsskip og krigsfly kan bevege seg i formasjon. Eksempler på formasjoner er kolonne, rad, pilspiss, kileformasjon, rombeformasjon, falanks, makedonsk falanks og skjoldborg.

Formasjoner har tradisjonelt vært bruk i strid for å øke kampeffektiviteten. Så lenge formasjonene ble opprettholdt, holdt de «siviliserte» soldatene en stor fordel overfor dårligere organiserte motstandere.

Selv om moderne krigføring i stedet favoriserer geriljakrigføring og løse formasjoner, blir formasjoner fortsatt brukt i stor grad under seremonielle begivenheter og andre ikke-operasjonelle situasjoner for sin effektivitet og organiseringsenkelthet.

Formasjoner kan vanligvis bevege seg i fire forskjellige retninger:

  • Fremad
  • Retrett
  • Venstre
  • Høyre