For informasjon om fugleformasjoner; se formasjonsflukt
For formasjon om fotballformasjoner; se Formasjon (fotball)

En formasjon kan kalles en dannelse, gruppering, oppstilling eller rekkefølge som utgjør et visst mønster, der flere individer eller objekter inngår.

Sædgås (Anser fabalis) i plogformasjon
Infanteri i linjeformasjon
Krigsskip i formasjon
Jagerfly i formasjon

Militær formasjon rediger

For eksempel en militæravdelings formasjon under marsj eller strid. Både soldater, stridsvogner, krigsskip og krigsfly kan bevege seg i formasjon. Eksempler på formasjoner er kolonne, rad, pilspiss, kileformasjon, rombeformasjon, falanks, makedonsk falanks og skjoldborg.

Formasjoner har tradisjonelt vært bruk i strid for å øke kampeffektiviteten. Så lenge formasjonene ble opprettholdt, holdt de «siviliserte» soldatene en stor fordel overfor dårligere organiserte motstandere.

Selv om moderne krigføring i stedet favoriserer geriljakrigføring og løse formasjoner, blir formasjoner fortsatt brukt i stor grad under seremonielle begivenheter og andre ikke-operasjonelle situasjoner for sin effektivitet og organiseringsenkelthet.

Formasjoner kan vanligvis bevege seg i fire forskjellige retninger:

  • Fremad
  • Retrett
  • Venstre
  • Høyre