Havindustritilsynet

norsk forvaltningsorgan
(Omdirigert fra «Petroleumstilsynet»)

Havindustritilsynet, tidligere Petroleumstilsynet, er et norsk forvaltningsorgan underlagt Energidepartementet.[2] Havindustritilsynet har myndighetsansvar for sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø i petroleums­virksomheten i Norge.

Havindustritilsynet
Offisielt navnHavindustritilsynet
TypeNorsk direktorat, tilsynsmyndighet
VirkeområdeNorge
Etablert1. januar 2004
Org.nummer986174613
HovedkontorStavanger
UnderlagtEnergidepartementet
Ansatte 158 (2013)[1]
Nettstedwww.ptil.no (no) (–2023)
www.ptil.no (en) (–2023)
www.havtil.no

Petroleumstilsynet ble 1. januar 2004 skilt ut fra Oljedirektoratet, og ble etablert som et selvstendig, statlig tilsynsorgan. Tilsynet holder til i Stavanger.

Havindustritilsynets myndighetsansvar inkluderer petroleumsanlegg og tilknyttede rørledningssystemer på Melkøya, Tjeldbergodden, Nyhamna, Kollsnes, Mongstad, Sture, Kårstø, Slagentangen og eventuelle framtidige, integrerte petroleumsanlegg. Videre rørledningssystemer som går til utlandet, i samsvar med traktater.

Myndighetsansvaret dekker alle faser av virksomheten; som ved planlegging, prosjektering, bygging, bruk og fjerning.

Oppgaver

rediger

Havindustritilsynet har følgende oppgaver:[3]

 • Petroleumstilsynet skal føre tilsyn med sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø, samt ivareta oppgaven som koordinerende myndighet for HMS-myndighetene for petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel.
 • Petroleumstilsynet skal føre tilsyn med sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø, samt ivareta oppgaven som koordinerende myndighet for HMS-myndighetene for den samlede virksomheten ved petroleumsanleggene på Kårstø, Kollsnes, Sture, Tjeldbergodden, Mongstad, Melkøya og Slagentangen.
 • Petroleumstilsynet skal føre tilsyn med sikkerheten i forbindelse med planlegging og gjennomføring av petroleumsvirksomhet på Svalbard.

Rammene for Havindustritilsynets myndighetsområde følger av delegasjoner i henhold til[4]

 • Lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet
 • Lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv
 • Lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr
 • Lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver
 • Lov 9. mars 1973 om vern mot tobakkskader
 • Lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard

samt utdypende forskrifter til disse lovene.

Havindustritilsynet er delegert myndighet til å fastsette utdypende forskrifter for sikkerhet og arbeidsmiljø i virksomheten, og å fatte enkeltvedtak i form av tillatelser og samtykker, pålegg.[5]

Tilsynsmetoder

rediger

I videste forstand er hele Havindustritilsynets virksomhet innrettet mot å sørge for at petroleumsvirksomheten drives forsvarlig med hensyn til helse, miljø og sikkerhet. Departementet har gitt følgende føringer for hvordan Petroleumstilsynet skal ivareta sine oppgaver:

 • Oppfølgingen skal være systemorientert og risikobasert
 • Oppfølgingen skal komme i tillegg til, og ikke som erstatning for, den oppfølging av egen virksomhet som gjennomføres av næringen selv
 • Det skal være en balansert avveining mellom Petroleumstilsynets rolle som høyrisiko-/teknologitilsyn og arbeidstilsyn
 • Medvirkning og partssamarbeid inngår som viktige forutsetninger for og prinsipper i Petroleumstilsynets virksomhet

Referanser

rediger
 1. ^ Antall ansatte ifølge Forvaltningsdatabasen.
 2. ^ [1]
 3. ^ Kronprinsregentens resolusjoner som omhandler opprettelse av Petroleumstilsynet og etatens oppgaver. Resolusjonene ble fastsatt i Statsråd 19.12.2003. - https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2003-12-19-1592
 4. ^ Etablering av Petroleumstilsynet og fastsettelse av instruks om koordinering av tilsynet med helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel, og på enkelte anlegg på land. - http://www.ptil.no/getfile.php/13418/z%20Konvertert/Produkter%20Og%20Tjenester/Regelverket/Dokumenter/resomopprettelseavptil.pdf Arkivert 26. februar 2019 hos Wayback Machine.
 5. ^ Etablering av Petroleumstilsynet og fastsettelse av instruks om koordinering av tilsynet med helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel, og på enkelte anlegg på land. - http://www.ptil.no/getfile.php/13418/z%20Konvertert/Produkter%20Og%20Tjenester/Regelverket/Dokumenter/resomopprettelseavptil.pdf Arkivert 26. februar 2019 hos Wayback Machine.

Eksterne lenker

rediger