Bord (trelast)

Plansje som viser tyske tømrere omkring 1880 som sager og klyver stokker og bjelker for å lage planker og bord.

Bord som trelast, det vil si skurlast eller trevirke, er en smal, lang plate av tre, sagd eller kilt ut av en tømmerstokk. Slike bord har i dag en tykkelse på inntil 38 mm og en bredde fra 75 mm. Tykkere materialer kalles planke eller bjelke. Et bord kan være grovt eller høvlet og justert til nøyaktige mål og plane flater etter tørking.

Da vannsagen ble vanlig utover på 1600-tallet, ble det uvanlig å kile ut bordene, det vil si klyve en trestamme på langs. Man fikk langt flere bord ut av treet når man brukte sag. Mye lettere var det også. Men sagde bord holdt ikke så høy kvalitet som de kilte, blant annet fordi man delvis skar over fibrene i treet, i stedet for å kile seg mellom dem. Og med utkiling av bordene kunne man i langt høyere grad få bord med svai.

I robåtbyggingen fikk overgangen fra kilte til sagde bord stor betydning. Båttypene måtte forandres for å bli tilpasset de sagde bordene, som ikke var så sterke som de kilte.

Hvis et bord var riktig bredt og tykt, kunne den brukes som et møbelbord med ben eller på krakker.

Trelasttyper
Trelast blir i Norge solgt og sortert i dimensjoner etter Norsk standard
Navn størrelse
Listverk Fra 9 mm × 9 mm til 58 mm × 145 mm
Rekker eller lekter Fra 11 mm × 23 mm til 75 mm × 75 mm
Planke Fra 36 mm × 98 mm til 100 mm × 225 mm
Bord Fra 12 mm × 98 mm til 32 mm × 225 mm
Firkantbjelke Fra 73 mm × 98 mm til 200 mm × 225 mm

Se ogsåRediger