Bommestad

trafikknutepunkt i Larvik

Bommestad er et trafikknutepunkt nederst i Lågendalen i Larvik kommune i Vestfold fylke. Ved Bommestad møtes de to naturformasjonene elva Numedalslågen og israndavsetningen Raet. Raet har gjennom tusener av år vært en naturlig kommunikasjonsåre øst-vest gjennom Vestfold, den gamle Ra-veien har utviklet seg til Vestlandske hovedvei, seinere Sørlandske hovedvei og til dagens E18.

Bommestad 2. april 2007
Kokegroper funnet ved Bommestad
Kart fra 1812, med Bommestad nederst til høyre

En lang bakke førte fra toppen av Raet, fra stedet Verningen, ned til Lågen. Denne bakken kalles Bommestadbakkene, og var lenge et velkjent landemerke langs veien. Om lag 1960 ble E18 rettet ut og lagt utenom bebyggelsen. I dag er E18 firefelts motorvei på strekningen Bommestad – Langåker og videre nordover gjennom Vestfold og helt inn til Oslo. I 2018 åpner strekningen Bommestad - Sky, vest for Farriseidet, og gir sammenhengende firefelts motorvei til Langangen i Telemark.

Fergestedet over Lågen lå litt lenger sør enn dagens Bommestad bru.

Bommestadbruer rediger

  • Den første ble anlagt i 1808. Av de opprinnelige seks brukarene eksisterer i dag tre stykker. Spennene var mellom 16 og 18 meter, og brua hadde en samlet lengde på om lag 110 meter
  • Den neste brua ble oppført i 1902. Det var en fagverksbru i stål med et fritt spenn på 80 meter. Bredden var fire meter og bæreevnen var tre tonn.
  • Den tredje brua stod ferdig i 1959, hadde et hovedspenn på 80 meter og ett kjørefelt i hver retning. Bæreevnen var beregnet for 10 tonns akseltrykk.
  • Dagens Bommestad bru er den fjerde i rekken, anlagt på 2000-tallet

Eksterne lenker rediger