Blodkultur

Blodkultur er en medisinsk undersøkelse som foretas ved mistanke om sepsis som betyr at det vokser bakterier i blodet.

Vanligvis brukes et prøveglass, «vacutainer-glass» med en buljong og nesten lufttomt rom under en tett gummikork. Ved blodprøvetakning med en kanyle i en vene, trekkes blod inn i røret av undertrykket i glasset. Det forekommer også at det brukes tomme vakuumglass til å ta blodprøven og blodet overføres etterpå til en eller flere litt større flasker med ferdig buljong. Det brukes ofte både flasker med og uten surstoff for å dyrke bakterier som er aerobe ( som vokser i surstoff) og anaerobe (som vokser i surstoffritt miljø.)

Glasset settes i et varmeskap, inkubator ved kroppstemperatur, ofte i ett døgn før blandingen strykes ut på andre vekstmedier i petriskåler og undersøkes under mikroskop for å identifisere bakteriene i blodet.

blodkulturglass

Det er viktig at blodkulturen ikke forurenses med bakterier fra pasientens hud, fra andre pasienter eller fra helsepersonellet. Bruk av hansker og desinfiserende alkoholoppløsning er aktuelt ved prøvetakning.

BrukRediger

Selv om blodkultur oftest brukes ved mistanke om sepsis er det en viktig undersøkelse ved mistanke om endokarditt, som er en tilstand med bakterievekst på innsiden av hjertet og på hjerteklaffene.

Ved identifikasjon av bakterien blir det enklere for behandlende leger å velge antibiotikabehandling som er effektive mot den aktuelle bakterien. Ved resistensbestemmelse av bakteriene dyrkes de på en agaroverflate med små lapper impregnerte med de aktuelle antibiotika. Bakterier som er resistente, (som tåler det spesielle antibiotikum på lappen) vokser helt inn til lappen, men rundt lappen med et effektivt antibiotikum har en ring rundt uten bakterier.