Bladstilling

Bladstilling (også kalt fyllotaksis) er et botanisk uttrykk som forteller hvordan bladene på en plante fordeler seg på stengelen. For plantene er det viktig at bladene skygger minst mulig for hverandre. Det er fire grunnleggende bladstillinger:

  • Skruestilt - som også kalles spredt eller alternerende. Her sitter bladene ett og ett i en skrue oppover stengelen, og på et gitt sted på stengelen sitter det kun ett blad. Rotasjonsvinkelen mellom to blader som står etter hverandre, varierer, men i forhold til en hel rotasjon kan den som regel uttrykkes som en brøk der telleren er et fibonaccitall og nevneren er det andre påfølgende fibonaccitallet, 1/3, 2/5, 3/8, 5/13 og videre.
  • Motsatt - her sitter bladene to og to, ett på hver side av stengelen og festa i samme leddknute. Ofte sitter parene korsvis, altså 90° rotert i forhold til forrige og neste par.
  • Kransstilt - ligner på motsatt bladstilling, men det er mer enn to blader fra hver leddknute. Vanlige antall i hver krans er 3, 4, 6, 8, men andre tall forekommer.
  • Rosettstilt - Her sitter alle bladene ved bakken og planta har ofte kun en stengel som riktignok kan ha blader, men disse bladene er ofte annerledes og mindre enn rosettbladene.


KilderRediger

  • C. Grey-Wilson og M. Blamey; norsk utgave T. Faarlund og P. Sunding (1992). «Bladene». Teknologisk Forlags store illustrerte flora for Norge og Nord-Europa. Teknologisk Forlag. s. 18. ISBN 82-512-0355-4. 
  • «Spiraler og matematikk i planteriket». Uio: Institutt for biovitenskap. Besøkt 7. desember 2014.