En heliks (gresk: ἕλιξ) eller skruelinje er en kurve i rommet som har en jevn stigning, og hele tiden samme avstand fra en tenkt midtlinje. To vanlige helikser i dagliglivet er gjengene på en skrue og profilen til en spiraltrapp (som egentlig burde hete helikstrapp).

En heliks tegnet i et koordinatsystem

Begrepene heliks og spiral blir ofte forvekslet; mens en heliks er 3-dimensjonal er en spiral 2-dimensjonal.

Et stykke av DNA i dobbel heliks

DNA-molekylet inneholder informasjonen i arvematerialet i kromosomene som finnes i nesten alle levende celler. Dette molekylet består av to lange kjeder som er forbundet med korte forbindelser. Det kan se ut som en lang stige som er vridd så det ser ut som en dobbelgjenget skrue. Molekylet betegnes ofte som DNA-heliks. Strukturen i dette molekylet ble først oppdaget av Rosalind Franklin senere fikk James D. Watson og Francis Crick æren.