Spiral er en kurve som går ut ifra et punkt på midten og deretter går rundt seg selv mange ganger.

En spiral (i dette tilfelle en logaritmisk spiral)

Begrepene spiral og heliks (skruelinje) blir ofte forvekslet; mens en spiral er 2-dimensjonal, er en heliks 3-dimensjonal.

En arkimedisk spiral har samme avstand mellom hver omdreining, mens en logaritmisk spiral utvider seg for hver omdreining.

Todimensjonale spiraler rediger

En todimensjonal spiral kan beskrives ved hjelp av polare koordinater ved å la radius r være en kontinuerlig monotonisk funksjon av θ.

Noen todimensjonale spiraler:

  • Arkimedisk spiral: r = a + bθ
  • Eulers spiral, eller klotoide
  • Fermats spiral: r = θ1/2
  • Hyperbolisk spiral: r = a/θ
  • Lituus: r = 1/θ1/2
  • Logarithmisk spiral: r = abθ; tilnærminger til denne er funnet i naturen.
  • Fibonacci spiral og gyllen spiral: Spesialtilfeller av logaritmisk spiral.

Tredimensjonale spiraler rediger

Som ved todimensjonale spiraler, er r en kontinuerlig funksjon av θ. I tillegg har tredimensjonale spiraler en variabel h, høyde. Den er også en kontinuerlig funksjon av θ.

 
En rombelinje som går fra pol til pol

Kuleformede spiraler rediger

En kuleformet spiral (loksodrom) er en kurve på en kule som går i sirkelform fra pol til pol.