Biri–Snertingdal brannkasse

Biri–Snertingdal Brandkasse ble opprettet 19. februar 1842 som et lokalt forsikringsselskap for innbyggerne i Biri og Snertingdal. Herredsstyret i Biri, som bestod av menn fra de to bygdene, valgte takstmenn fra starten av. Fra opprettelsen i 1842 og fram til 1908 var det formannskapet i Biri kommune som var foreningens styre, der ordføreren var formann i styret. Brannkassen hadde i 1937 en forsikringssum på 16 822 105,00 kroner og formuen var på 307 183,00 kroner. Opprinnelig var navnet Biri Prestegjælds private Brandforsikrings-Forening for Husebygninger.

Krav til sikkerhet

rediger

Det var satt krav til at hver gård som var forsikret måtte ha redskaper til å slukke brann med og tilbehør som gjorde slukking lettere. På gårdene skulle det være stiger, brannhaker, vannbøtter og håndsprøyte.

I 1856 kom kravet om at hver fjerding (distrikt) i Biri skulle ha en større sprøyte, en såkalt slagsprøyte. Dette ble plassert ut på to garder i hver fjerding.

Først i 1924 kom de to første motorsprøytene til Biri og Snertingdal.

Feiere

rediger

Biri og Snertingdal brannkasse opprettet i 1857 en feierstilling.

Andreas Larsen, fra Torpa i Nordre Land, ble ansatt i stillingen. Da han sluttet i 1882, for å bli emissær, tok sønnen Hans over stillingen. Den jobben hadde han i 45 år, til han døde i 1924. Sønnene til Hans, Kristian, Nikolai og Harald, ble alle feiere. Kristian Hansen ble feier i 1915 og var i stillingen fram til 1940. Kristians to sønner, Harald og Kolbjørn, ble deretter ansatt som feiere i Biri og Snertingdal.

Til Gjensidige

rediger

Biri og Snertingdal brannkasse ble etter hvert fusjonert inn i forsikringsselskapet Gjensidige.

Gjensidige-selskapet hadde sin opprinnelse i et pionérarbeid i Lands prestegjelds Vel som resulterte i 1816 resulterte i Lands Gjensidige Brannkasse i Søndre Land.

Biri og Snertingdal brannkasse ble med i Gjensidige Vest-Oppland fra oppstartsåret 1985.

Kilder

rediger
  • Biri og Snertingdal bygdebok, bind II, 1953
  • Jubileumsskriftet for kommunejubileet 1837-1937 «Biri og Snertingdal herreder i Oppland fylke»
Autoritetsdata