Bergesens Almennyttige Stiftelse

humanitære og kulturelle formål
Sigvald Bergesen d.y og hustru Nanki’s almennyttige stiftelse
Grunnlegger(e)Sigval Bergesen d.y.
TypeStiftelse
Org.nummer943 026 165
LandNorge
HovedkontorFrøyas gt. 15
FormålStiftelsen skal fremme allmennyttige formål som vanligvis ikke ivaretas av det offentlige. Den skal i særlig grad tilgodese kulturelle og humanitære oppgaver, samt gjennom stipendier o.l. søke fremmet tilegnelse av samfunnsnyttige spesialkunnskaper.
Nettstedbergesenstiftelsen.no

Sigvald Bergesen d.y og hustru Nanki’s almennyttige stiftelse (forkortet Bergesens Almennyttige Stiftelse eller simpelthen Bergesenstiftelsen) er en norsk stiftelse som ble innstiftet ved gavebrev fra skipsreder Sigval Bergesen d.y. av 12 november 1975. I statuttene er stiftelsens formål beskrevet slik:

«Stiftelsen er en veldedig innretning som ikke har erverv til formål.Den skal fremme almennyttige formål som vanligvis ikke ivaretas av det offentlige. Den skal i særlig grad tilgodese kulturelle og humanitære oppgaver, samt gjennom stipendier o.l. søke fremmet tilegnelse av samfunnsnyttige spesialkunnskaper».

Styret har, som sine retningslinjer for tildeling av midler, presisert at det er humanitære og kulturelle tiltak i Norge som skal prioriteres og at stipendier til tilegnelse av samfunnsnyttige spesialkunnskaper skal gis til forskning på høyt plan og fortrinnsvis til medisinsk forskning.

Bergesens Almennyttige PrisRediger

 • 2013: Forskerne J. Peter Burgess og Kenneth Pettersen
  «for deres betydelige innsats på området risiko- og sikkerhetsforskning og for at de derved har fremskaffet ny kunnskap av stor interesse for almennheten. Gjennom sin vitenskapelige virksomhet har de dessuten bidratt til å belyse dilemmaer og verdivalg som det liberale samfunn står overfor i møte med dagens nye sikkerhetsutfordringer.»
 • 2010/2011: Artistduoen Karpe Diem
  «for deres fremragende innsats for integrering av forskjellige ungdomskulturer gjennom deres musikk - uavhengig av etniske, religiøse og politiske skillelinjer.»
 • 2009: Hospice Lovisenberg
  «for deres fremragende pleie, omsorg og lindrende behandling av kronisk syke kreftpasienter og pasienter med annen kronisk lidelse, og døende.»
 • 2007: Wenche Foss
  «for hennes livslange innsats og betydning for norsk scenekunst og for hennes vidtrekkende, hjertevarme og sprudlende engasjement på en rekke samfunnsviktige områder. Stiftelsen bekostet statuen av henne utenfor Nationaltheatret.»
 • 2005/2006: Frederic Hauge
  «for mangeårig, fremragende arbeid for vern av natur, miljø og helse.»
 • 2003/2004: Skiforeningen (Foreningen til skiidrettens fremme)
  «For mangeårig aktiv virksomhet, særlig for å fremme skisporten for barn og ungdom.»
 • 2000/2001: Stephan Barratt-Due
  «for fortjenestefull innsats innen musikklivet, særlig for barn.»
 • 1999: Simon Flem Devold
  «for mangeårig hjelp og støtte til barn som har det vanskelig.»
 • 1997/1998: Johan Moan
  «for fremragende arbeide innen kreftforskningen, spesielt hudkreft.»
 • 1996: Einar Hedén
  «for uttrettelig innsats for Gamle Stavanger
 • 1994/1995: Fransiskushjelpen
 • 1992/1993: Carsten Hopstock
  «for utstrakt kulturell virksomhet.»
 • 1990/1991: Redningsselskapet (Norsk Selskap for Skibsbrudnes Redning).
 • 1989: Norges Naturvernforbund.
 • 1988: Frelsesarmeen. Øremerket til Frelsesarmeens sosiale arbeide.

Eksterne lenkerRediger