Hospice Lovisenberg

Hospice Lovisenberg er et hospiceLovisenberg i Oslo og eies av Lovisenberg Diakonale Sykehus. Hospicet består av en dagpost og en døgnpost, og har Sørøst-Norge som opptaksområde gjennom en avtale med staten ved Helse Sør-Øst.

Dagposten ved Hospice Lovisenberg tilbyr poliklinisk palliativ behandling og gjør at mange pasienter kan være trygge i egne hjem over lengre perioder enn de ellers ville ha vært, gjennom nærkontakt med hospicet og muligheter til avlastningsopphold i perioder. Dagposten har åpent fem dager i uken året rundt, med unntak av helligdager.

Døgnposten ved Hospice Lovisenberg har 12 senger og tilbyr medikamentell smerte- og symptomlindring, samt ernæringsveiledning, hvile og aktiviteter, drenasje, fysioterapi, massasje, lymfødembehandling, og rådgivning og samtale.

Eksterne lenker rediger

Autoritetsdata