Befalselevenes Samarbeidsorgan

Befalselevenes Samarbeidsorgan (BESO) ble dannet i 1979, som et partipolitisk nøytralt organ for befalselever fra Sjøforsvaret, Hæren og Luftforsvaret, innen YS. Initiativtaker, grunnlegger og første leder var Pål Wold (aka Paul Wogstad), som hadde gjennomgått Sjømilitære Korps (Sjøforsvarets tekniske befalsskole).

BESO ble opprettet i erkjennelsen av at befalselever er en spesiell gruppe i Forsvaret som har egne problemområder.[trenger referanse] Tillitsmannsordningen i Forsvaret (TMO) ivaretok sjelden befalselevene interessefelt like godt og kjente ikke alltid regelverket som omhandlet befalselever spesielt. Videre er jo ikke befalselevene befal ennå, så elevene faller til en viss grad mellom to stoler.

For å rette på dette opprettet Befalets Fellesorganisasjon altså[klargjør] BESO i 1979.

BESO er av og for befalselever.[trenger referanse] BESO har sine egne vedtekter og sitt eget handlingsprogram som befalselevene selv vedtar. Dette skjer hvert år i november på BESO Landskonferanse. Da velges også BESO Landsstyre som styrer BESO-aktiviteten i henhold til handlings-programmet fram til neste Landskonferanse. BESOs høyeste organ er Landskonferansen. Styret er satt sammen av befalselever fra alle forsvarsgrener og har møter ca. 6-8 ganger i året.

Styrets oppgaver er å gjennomføre det som Landskonferansen pålegger det. Styret er altså den utøvende makt i BESO og ansvarlig for koordinering av lokale elevforum.Ved hver skole opprettes det et lokalt elevforum hvor det velges et styre. Dette styret skal stå for lokal aktivitet samt å rapportere til Landsstyret. For å kvalitetssikre dette arbeidet har BFO sekretariat en heltidsansatt person som har ansvar for BESO-driften.

Eksterne lenkerRediger

Organisasjonens nettsider