Bartolomeo Barbarino

italiensk komponist fra tidligbarokken

Bartolomeo Barbarino (med tilnavnet Il Pesarino; født ca. 1568, død 1617 eller senere) var en italiensk komponist og sanger fra tidligbarokken. Han var en virtuos falsettsanger og komponerte i den nye monodiske stilen.

LivRediger

De første kilder som nevner Barbarino stammer fra 1593, da han var ansatt som altsanger ved Chiesa della Casa Santa i Loreto. Fram til 1602 var han i tjeneste både hos Monsignor Giuliano della Rovere og hertugen av Urbino i Urbino. Fra 1602 til 1605 var han organist i katedralen i Pesaro, senere var han ansatt hos biskopen i Padova. I 1608 reiste han fra Padova til Venezia for å delta i en fest til Saint Rochs ære. Han var åpenbart en berømt sanger på den tiden, for han var en av festivalens største trekkplastre.

Etter et besøk i Venezia beskrev Thomas Coryat, en engelsk forfatter av reiseberetninger, Barbarinos sangferdigheter slik:

«Av sangerne var det tre eller fire så glimrende at jeg tror få eller ingen i den kristne verden overgår dem, særlig én som hadde en så uovertruffen og … overjordisk vakker stemme at jeg tror det ikke finnes bedre sanger i verden … Jeg trodde han var en evnukk, og hadde han vært det, ville det minsket noe av min beundring, siden de fleste av dem synger ganske bra; men han var ikke det og derfor var det langt mer beundringsverdig.»[1][2]

I forordet til en av sine motettebøker skrev Barbarino at han sang sine verker til chitarroneakkompagnement, for «stemmen min er hes og brister lett».

VerkerRediger

Nesten alt Barbarino skrev er i monodisk stil, med en virtuos solostemme akkompagnert til generalbassakkompagnement. Han angav ofte hvilket instrument han syntes passet best, for eksempel teorbe eller cembalo. Hans siste samling verker, en madrigalbok datert 1617 er for tre sangstemmer med generalbassakkompagnement.

Barbarino publiserte to motettebøker, begge i Venezia, og tretten ulike kirkemusikalske verk. I tillegg gav han ut fem madrigalbøker og en bok med canzonetter, totalt over 150 stykker. Han publiserte ofte to ulike versjoner av solostemmen: en rikt ornamentert og ekstremt vanskelig å synge (sannsynligvis sang han denne versjonen selv), og en forenklet versjon for mindre rutinerte sangere.

ReferanserRediger

  1. ^ «Of the singers there were three or foure so excellent that I thinke few or none in Christendome do exell them, especially one, who had such a peerelesse and ... supernaturall voice for sweetnesse, that I thinke there was never a better singer in the world ... I alwaies thought that he was an Eunuch, which if he had beene, it had taken away some part of my admiration, because they do most commonly sing passing wel; but he was not, therefore it was much the more admirable.»
  2. ^ Thomas Coryat, Coryats Crudities (London, 1611)

KilderRediger

  • Artikkelen "Bartolomeo Barbarino," i The New Grove Dictionary of Music and Musicians, ed. Stanley Sadie. 20 vol. London, Macmillan Publishers Ltd., 1980. ISBN 1-56159-174-2
  • Kommentarer til CD-en Music for San Rocco, av Paul McCreesh (Gabrieli Consort and Players, ledet av Paul McCreesh)

LitteraturRediger

  • B.Barbarino[Barberino] da Fabriano detto Il Pesarino, Ave Maria per Soprano (o Tenore) e Organo. Prefazione, realizzazione del basso continuo e revisione di M.Genesi,Piacenza, P.I.R., 2004,pp.12.